Hoofdrol voor zon en droogte bij jaarrekening HHNK

Regio – Ondanks fluctuaties op diverse terreinen heeft hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het jaar 2022 afgesloten met een positief saldo. Er bleef bijna miljoen euro over en dat is met name te wijten aan de opbrengsten uit zonnepanelen in combinatie met de hoge elektriciteitstarieven. Het algemeen bestuur van HHNK heeft de jaarrekening 2022 unaniem aangenomen.

Het weer van 2022 was uitzonderlijk en had daarmee veel invloed op de uiteindelijke exploitatie. Dankzij extreem veel zonneschijn en de investering in 60.000 zonnepanelen in de afgelopen jaren werd bijna 16.500 MWh elektriciteit opgewekt. Dat is 3.500 MWh meer dan het jaar ervoor. Daarbij werd geprofiteerd van hoge elektriciteitsprijzen op de markt. Ook werd in 2022 meer groen gas geproduceerd voor eigen gebruik. Dat hoefde dus niet te worden ingekocht. De eigen productie van duurzame energie resulteert in minder afhankelijkheid van de markt en dat betaalde zich in 2022 uit. Dat de investeringen zorgen voor eigen energie én rendement opleveren, is een bevestiging van het voornemen om ook windmolens te kopen.

Bezuiniging gasgebruik

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft het rijk alle overheden opgedragen gascontracten met Gazprom te beëindigen. HHNK stapte in het najaar van 2022 over naar Vattenfall, hetgeen resulteerde in een fikse kostenpost vanwege de afkoopsom én de hogere tarieven. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft toegezegd het verlies nog dit jaar te compenseren. Vanwege de hoge kosten van gas heeft HHNK gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. De slibdrooginstallatie bij Beverwijk verbruikt 97% van het totaal aan ingekocht gas, dus vooral in dat proces is ingezet op maximale besparing.

Meer werk door droogte

De extra zon in 2022 ging gepaard met aanhoudende droogte en ook dat had invloed op de exploitatie.  Ruim 450 kilometer aan vooral regionale (veen)dijken moest worden geïnspecteerd en de crisisorganisatie stond maandenlang op scherp. Daar tegenover stond een meevaller. Want de gemalen hoefden ook minder overtollig water af te voeren en gebruikten daardoor minder energie.

Gebrekkige aanvoer materiaal en grondstoffen

Het staartje van corona had in combinatie met de oorlog invloed op de werkzaamheden. Zo kon de bouw van het nieuwe gemaal Vurige Staart niet starten door de vertraagde levering van damwanden. Het zuiveringsproces stond onder druk vanwege de onzekere aanvoer van grondstoffen, maar ook door personeelsgebrek intern en bij uitvoerders en aannemers. De baggerschouw kampte daar ook mee en werd zodoende afgeschaald. Waterlopen met hoog risico op wateroverlast zijn, net als meldingen over de waterkwaliteit, wel opgepakt. Vanwege de hoge werkdruk zijn schades aan dijken ook niet direct verholpen. Nergens dreigt acuut gevaar, maar niet overal is de staat van het onderhoud optimaal.

Belastingen vlot betaald

Ongeveer 200.000 eigenaren van huizen, grond en bedrijfspanden kregen de aanslag voor de waterschapsbelasting later dan normaal. Een gevolg van problemen met de ingebruikname van een nieuw landelijk informatiesysteem waarmee actuele WOZ-gegevens automatisch worden verwerkt. Toch zijn de aanslagen vlot betaald. Van het aanbod om een persoonlijke regeling te treffen, maakten slechts zo’n 4.000 belastingplichtigen gebruik. Sinds corona wordt nog net iets beter betaald dan daarvoor; er zijn minder aanmaningen en dwangbevelen nodig.

Op de foto:
Ook de 17.500 zonnepanelen op de rioolwaterzuivering in Wervershoof droegen bij aan de hoge opbrengst van zonne-energie in 2022. (Foto: HHNK)