Hoe een plek kan veranderen

Foto boven:
Het voetbalveld in volle glorie. (Foto: Oud-Castricum)

Castricum – Het landgoed Duin en Bosch heeft de laatste jaren weliswaar een metamorfose ondergaan, maar dat betekent nog niet dat elke mogelijke locatie voor woningbouw is benut. Zo is het nostalgische sportveld langs de weg Goudsduinen teruggegeven aan de natuur.

Door Hans Boot

Het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bos beschikte heel lang over een prachtig voetbalveld, dat door zowel patiënten als personeelsleden werd gebruikt voor allerlei sportactiviteiten. Ook mensen van buitenaf waren er te vinden. Hans Touber, vroegere keeper van CSV en Vitesse ’22, herinnert zich het volgende: ,,We trainden er voor het nieuwe seizoen begon en er werd ook een zomeravondcompetitie gespeeld. Ook AZ, dat begin jaren 70 Castricummer Hans Mol en Uitgeester Theo Vonk in zijn gelederen had, week soms naar dit veld uit om te oefenen. Ik zie nog zo het houten gebouwtje met kantine en kleedkamers voor me. Doodzonde dat dit alles is verdwenen.”

Een hippisch evenement op het veld in 1984 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Duin en Bosch. (Foto: Ernst Mooij)

Masterplan

Ernst Mooij, die heel veel weet van de geschiedenis van Duin en Bosch en er ook jaren werkte, heeft wel een verklaring voor het opheffen van het voetbalveld: ,,Door de decentralisatie van de zorg voor psychiatrische patiënten werd het onderhoud van het grote terrein en de verouderde gebouwen voor beheerder Dijk en Duin een te zware financiële last. Door GGZ Dijk en Duin werd als opmaat naar ingrijpende veranderingen een Masterplan, een eerste schets van een stedenbouwkundig plan, gepresenteerd.”

Op 14 december 2006 besloot de gemeenteraad het ingediende Masterplan te beschouwen als een richtinggevend document voor de toekomst van het Duin en Boschterrein. Op 15 juli 2008 fuseerde Dijk en Duin met Parnassia Bavo Groep in Zuid-Holland. Na deze fusie werd het planproces door de Parnassia Bavo Groep (nu Parnassia Groep) voortgezet.

De huidige locatie. (Foto: Hans Boot)

Natura-2000

Mooij vertelt hoe het verder ging: ,,Het op 4 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Duin en Bosch maakte woningbouw op het terrein mogelijk. In het Masterplan stond ook het sportveld als woningbouwlocatie ingetekend, maar die viel al snel af omdat het veld in de randzone van het Natura-2000 duingebied lag. Het veld mocht wel voor sportdoeleinden in gebruik blijven. Als het daarvoor niet meer nodig was, moest het worden teruggegeven aan de natuur. Toenmalig raadslid Ron de Haan heeft tevergeefs gepleit om het veld voor de Castricumse gemeenschap te behouden.”

Omdat Parnassia van de duinzone van Duin en Bosch af wilde, is de provincie sinds 1 november 2018 eigenaar van het 27,5 hectare grote Natura-2000 duingebied aan de zuid- en westkant van het landgoed, inclusief de oude begraafplaats en het sportterrein. PWN heeft het gebied in beheer genomen en is al snel begonnen met grondwerkzaamheden, waarmee het sportveld in hetzelfde jaar nog werd omgetoverd in een verstild stukje duingebied.