Historische Vereniging Oud-Akersloot viert vierde decennium

Foto boven:
Voorzitter Frans Zonneveld overhandigt het eerste exemplaar van ‘De Groene Valck’ aan Roosmarie Lauritsen (l) en Gerard Krom (r). (Foto: Henk de Reus)

Akersloot – Het is inmiddels al veertig jaar terug dat de Historische Vereniging Oud Akersloot werd opgericht. Dit viert de vereniging met een jubileumuitgave van ‘De Groene Valck’. Afgelopen zaterdag overhandigde voorzitter Frans Zonneveld het eerste exemplaar van het jaarboek aan Roosmarie Lauritsen en Gerard Krom.

Door Henk de Reus

Frans Zonneveld: ,,We hebben ervoor gekozen om het eerste exemplaar van De Groene Valck uit te reiken aan de personen die de belangrijkste bijdrage leverden aan de totstandkoming van het jaarboek. Dit zijn hoofdredacteur Roosmarie Lauritsen en Gerard Krom. Beiden hebben heel veel tijd en werk in het boek gestoken. Als Historische Vereniging zijn we erg trots met het resultaat. Vanwege het jubileumjaar is het boek twee keer zo dik dan anders. Het is in kleur en wordt in gebonden vorm uitgebracht. Het is een blijvend document voor de geschiedenis van Akersloot. Er staan verhalen in die anders misschien over twintig jaar vergeten zouden zijn.”

Verenigingen

Het thema van het jaarboek is ‘Verenigingen’. Zonneveld: ,,Het geeft een mooi beeld van wat er leeft en wat mensen bezig hield en houdt in Akersloot. De beschreven verenigingen zijn in het boek ingedeeld naar belangenverenigingen, zoals de Lelievereniging, verenigingen die zich richten op het verlenen van hulp, zoals het Rode kruis en verenigingen die zich met vrije tijd en sport bezig hielden/houden. Er waren in het verleden 135 verenigingen. Een aantal hiervan is er nog steeds, andere verenigingen zijn in de loop der tijd verdwenen.

Elke tijdsperiode kende haar trends. Kort voor en na de oorlog was er veel verzuiling in Akersloot. Overal had je vroeger twee of drie verenigingen van. Door veranderingen in de maatschappij in de afgelopen decennia is de verzuiling afgenomen. Het aantal verenigingen is hierdoor ook teruggelopen. Ook zijn er verenigingen ontstaan omdat dingen ineens ‘hot’ werden. Een voorbeeld is de dartvereniging. De gemeenschapszin in Akersloot is groot. Het verenigingsleven groeit en bloeit nog steeds.”

De omslag van ‘De Groene Valck’ met een actiefoto van Gymnastiekvereniging Akersloot (1940). (Foto: aangeleverd)

Bijzonder

In het jaarboek worden ook enkele bijzondere verenigingen beschreven zoals de Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken en Steigervisclub ’t Pontje. De Steigervisclub stond bekend om zijn originaliteit en absurditeit. Bij deze club deden ze alles immers ‘andersom’. Zo ontving de club bijvoorbeeld geen subsidie van de gemeente, maar betaalde zij de subsidie. Onder vermelding van ‘niet weten waar te boeken’ stortte de gemeente het geld echter steeds weer terug.” Het boek bevat ook de Kroniek 2020. Zonneveld denkt dat elke inwoner van Akersloot wel iets van zichzelf terugvindt in het jaarboek, hetzij dat men betrokken was bij een vereniging of hier lid van was.

Het boek wordt gratis ter beschikking gesteld aan de leden van de Historische Vereniging. Vanaf begin mei is het voor € 15,- te verkrijgen bij Novi Velzeboer (Julianaweg 40).