Historische pomp verfraaiing Regthuysplein

De in Uitgeest geboren Wim Bakkum hield zich zijn arbeidzame leven bezig met de drinkwaterkwaliteit in verschillende provincies. Toen de 74-jarige chemicus in 2006 na veertig jaar terugkwam in het dorp, voelde dat direct weer goed. Wim: ,,Dan trekt de dorpsmentaliteit en zie je de waarde in historische objecten die hier overeind gehouden worden. Ik wilde iets doen voor de dorpsgemeenschap en uiteindelijk kreeg ik het idee om een pomp op het Regthuysplein te plaatsen. Er heeft namelijk ooit een pomp gestaan. In de resolutieboeken werd op 11 oktober 1708 melding gemaakt van de schout die namens hemzelf en enige geburen van de Kerkbuurt voorstelt om op hun kosten een pomp in de waterput te maken. Maar ook eerder in 1691 wordt de dorpsput genoemd als die opnieuw opgemetseld moet worden.” Dan lachend: ,,De schout die in dit verhaal voorkomt, vond ik nu in onze eigen schout, namelijk wethouder Jan Schouten die ook hart heeft voor historie. Op het Regthuysplein was vroeger de veemarkt en voordat de pomp kwam, sleepte men met emmertjes water om de beesten van drinkwater te voorzien, destijds was de pomp dus een hele verbetering.”

Zijn idee vond meteen bijval bij de gemeente en ook het vinden van circa vijftig sponsoren ging zonder al te veel moeilijkheden. Verder wist Wim een aantal mensen te vinden die pro deo willen meewerken aan de realisering.

Er is vijftien meter diep geboord en vanaf die diepte zou er water worden opgepompt. Wim heeft als connaisseur het water geproefd en het smaakt wat hem betreft prima. ,,Ik ben niet ziek geworden en ik leef nog, maar toch wordt het geen drinkwater. Op de dag van de boring constateerden we dat er enige weerstand was en binnen no time werd duidelijk dat we op een oude waterput gestuit waren. De oudheidkundige dienst heeft foto’s genomen, metingen gedaan, positie bepaald en alle bevindingen in een rapport beschreven. Nu mogen we doen wat we willen, maar als we gaan breken moeten wij de breekresten in de put gooien zodat men eventueel over tweehonderd jaar alles bij elkaar heeft, mocht men er iets mee willen.”

Wim liet zich inspireren door een pomp uit het Brabantse Volkel waarvan hij de tekening kreeg. En hoewel de pomp daar niet werkt, in Uitgeest zal hij dus echt water geven. Toch is het nu de vraag of er met de tevoorschijn gekomen put als basis precies op deze plek gebouwd kan worden. De pomp weegt aardig wat en moet stabiel staan. Dit zal niet lukken als het fundament enerzijds op de put ligt en anderzijds in het zand wegzakt. Wellicht wordt alles iets opgeschoven.

,,Als we hier de beslissing over hebben genomen, wordt de puls geboord en kunnen we beginnen. Iedereen staat te trappelen.” Ook de buurbewoners vinden het fantastisch en hebben de pomp geadopteerd. ’s Avonds wordt de pomp met een slot vastgezet en ’s ochtends zullen zij het weer ontsluiten, zodat de kans op vernielen geminimaliseerd wordt.

Het Regthuysplein zal nog mooier worden dan het nu al is. Voor informatie: e-mail bakkum10@ziggo.nl.

Monique Teeling