Hilde-lezing Ernest Briët over project ‘Amsterdam Wetlands’

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, komt donderdagavond 7 februari naar Huis van Hilde om daar een lezing te geven over grote ingrepen in het landelijk gebied die noodzakelijk zijn om de natuur in de Oer-IJ regio voor ondergang te behoeden en duurzaam te kunnen beheren. Zonder actie verschraalt het landschap verder, zakken de veenweides steeds dieper weg en verdwijnen de weidevogels. Het goede nieuws is, dat er ook ideeën voor oplossingen zijn.
Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van de groene long tussen Alkmaar-Hoorn-Amsterdam-Beverwijk. Dit concept noemen ze ‘Amsterdam Wetlands’.
Met dit ambitieuze plan ontstaat een nieuw perspectief voor behoud van het landschap. Ernest Briët: ,,Het wordt een topgebied voor natuur en recreatie in het hart van de Metropoolregio Amsterdam en de harten van zijn inwoners. Er wordt met onze plannen een verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied.’’
Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn recreatie, natuur, beleving, cultuurhistorie en voedselproductie. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands starten in 2019 met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers de ideeën om te zetten in concrete acties.
Lezing: Ernest Briët. Titel: Amsterdam Wetlands – Samen aan de slag met ons landschap. Donderdag 7 februari van 20.00 tot 22.00 uur in Huis van Hilde, Westerplein 6 in Castricum. Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting). Inschrijving en informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu (Foto: aangeleverd)