HHNK draagt bij aan natuurgebied langs N203

Castricum – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vanuit de regeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) een bedrag van € 66.480,00 toegekend aan de gemeente Castricum voor het project Natuurgebied N203. Ook vijf andere gemeenten krijgen forse geldbedragen van HHNK voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken.

Voor deze zogenoemde KAN-regeling heeft HHNK een totaalbedrag van 2 miljoen euro gereserveerd. Tijdens de eerste openstelling werd al voor € 500.000,- subsidie aan gemeenten verleend. In de tweede openstelling verleent het hoogheemraadschap opnieuw een subsidiebedrag van € 500.000,- aan zes projecten. Gemeenten kunnen tot dertig procent van de projectkosten aan subsidie ontvangen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Uiteenlopende projecten

Naast Castricum krijgen de gemeenten Purmerend, Heemskerk, Schagen, Hollands Kroon en Hoorn een subsidie. Het geld besteden de gemeenten aan uiteenlopende projecten, zoals het klimaat-adaptief herinrichten van wegen en wijken, het aanleggen van waterbergingen, het verbeteren van de waterafvoer en wateropslag onder een hockeyveld. HHNK is van plan om begin 2024 de KAN-regeling opnieuw open te stellen.

Samenwerking

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen. ,,Het hoogheemraadschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendigere omgeving. Maar we moeten allemaal aan de slag. Behalve de ingrepen in het watersysteem moeten ook de wijken en straten worden aangepakt. Dat is een taak van de gemeenten, waar we op deze manier een klein zetje in geven. Als we met elkaar aan de slag gaan, komen we een heel eind. Om die reden werken we met de gemeenten in ons gebied al jaren intensief samen om het gebied klimaatbestendiger te maken. De KAN-regeling is bedoeld als steuntje in de rug en om projecten aan te jagen’’, aldus hoogheemraad Klazien Hartog.

Veel belangstelling

Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor de KAN-regeling is dan ook zeer groot. In de tweede openstelling is voor ruim € 900.000,- aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag, net als bij de eerste openstelling, dubbel overtekend. HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

Kijk op www.hhnk.nl/zakelijk voor meer informatie over de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier. (Archieffoto N203: Hans Boot)