Het Jac. P. Thijsse College; voor nieuwsgierige leerlingen

Castricum – Jac. P. Thijsse College (JPT) heeft ruim drie jaar geleden een eigen aanpak ontwikkeld in het onderwijs. Daarmee had de onderwijsinstelling verschillende doelstellingen. Op de eerste plaats een dagindeling die beter past bij de verschillen tussen leerlingen met lessen van 40, 60 en 80 minuten. Verder ook de inzet van educatieve technologie, meer moderne didactiek en ook minder toetsen en meer gerichte feedback.

Met de dagindeling kunnen leerlingen aan het begin van de dag werken aan een vak dat hen niet zo goed ligt voordat het ‘echte’ rooster start. Ook is er bij de start van de dag ruimte voor contact met de mentor. In het mentoruur worden niet alleen resultaten besproken, maar is ook aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. In de middag is er juist aandacht voor verbreding en verdieping.

Een goede balans in het aantal toetsen dat een leerling krijgt, is belangrijk. Te vaak is gebleken dat heel veel leerlingen behoorlijk wat stress ervaren door de grote aantallen toetsen die zij moeten maken. Daarom worden op het JPT minimaal drie en maximaal zes toetsen per vak gegeven. Dat kan alleen als er vooraf ook goed gekeken wordt waar de leerling staat en wat er nog moet gebeuren om een mooi cijfer te behalen. Het geven van goede feedback werkt voor leerlingen erg motiverend.

Online onderwijs

De aandacht voor online onderwijsprogramma’s en apps in de afgelopen jaren betaalt zich uit in de huidige tijd van gesloten schoolgebouwen. Mede hierdoor kon het JPT razendsnel overschakelen op online onderwijs en wisten zowel docenten als leerlingen precies wat er van hen verwacht werd. Een flinke groep leerlingen op het JPT komt op een hoger niveau uit dan geadviseerd en dat is één van de redenen waarom het vwo van het Jac. P. Thijsse College vorig jaar door Elsevier is uitgeroepen tot één van de drie beste vwo-scholen van Nederland. Om er zeker van te zijn dat we de leerlingen op het juiste niveau plaatsen, volgt men de leerlingen ook nauwgezet in de tweede klas. Hiermee zorgt men ervoor dat leerlingen die toch niet op juiste niveau zitten nog kunnen doorstromen naar de plek waar ze het beste kunnen functioneren. (Foto: aangeleverd)