Het hele jaar door ‘Bakkummer oorlog’

Castricum – De najaarskermis in Bakkum staat al sinds jaar en dag bekend als ‘Bakkummer oorlog’. Daar lijkt nu constant sprake van te zijn door de strijd die wordt gevoerd door twee bewoners van de Bakkummerstraat tegen de gemeente over een afgegeven omgevingsvergunning voor het gebruik van een achterliggend bedrijfsterrein en de toegangsweg daar naartoe.

Door Hans Boot

Achter de woningen Bakkummerstraat 54 en 56 ligt een terrein waarop diverse bedrijven in de loop der jaren waren gevestigd. Dat waren onder meer een loodgieter, bouwbedrijf, het kantoor van een onderwijsinstelling en sinds 2014 is dat Dokter Bosman, een polikliniek in geestelijke gezondheidszorg die de opstallen en grond huurt. Daartoe behoort ook een toegangsweg tussen genoemde woningen, die uitmondt in een parkeerterrein voor medewerkers en bezoekers van de kliniek. De bewoners van nr. 56 hebben alleen het recht van overpad op deze toegangsweg om de zijdeur van hun woning te kunnen bereiken.

Beroep

André en Anouk Wilderdijk kochten in 2016 de woning op nummer 56 en strijden al geruime tijd tegen de overlast van autoverkeer langs de gevel van hun huis. André licht toe waarom: ,,In het begin dat wij hier kwamen wonen viel het erg mee, maar omdat Bosman is doorgegroeid van vier naar twintig medewerkers, is het gemotoriseerde verkeer verder toegenomen en passeren er dagelijks zo’n zeventig verkeersbewegingen binnen een meter van onze ramen. Overigens had de kliniek niet eens een omgevingsvergunning en toen ze die kregen zijn we daartegen in beroep gegaan. Begin 2022 heeft de rechter in Alkmaar geconstateerd dat er normen van onder andere geluidshinder worden overschreden en de gemeente de problemen moet oplossen. Zo is er bepaald dat er 5 km-bordjes moesten worden geplaatst. Dat is ook gebeurd in maart vorig jaar. Het werkte echter niet, want er wordt nog steeds veel te hard gereden en er wordt niet gehandhaafd. Vandaar dat wij aanvullend hoger beroep hebben aangetekend bij de Raad van State en de rechter tijdens de zitting op 21 juni jl. hebben gevraagd de polikliniek te dwingen om maatregelen te nemen.’’

Treinstoring

Op de vraag aan het echtpaar aan welke maatregelen zij denken, luidt het antwoord: ,,Om het autoverkeer langs ons huis tot een minimum te beperken, zou je bijvoorbeeld de toegangsweg door de week tussen 19.00 en 07.00 uur en in het weekend kunnen afsluiten. Daarnaast is het volgens ons een optie om alleen het personeel van Bosman toegang te geven tot het terrein en de bezoekers te laten parkeren in de straat. Nog beter zou zijn dat de vergunning aan Bosman wordt ingetrokken en daar een andere bestemming te realiseren die beter op deze locatie past.’’

André Wilderdijk voegt daar nog aan toe: ,,Onze advocaat heeft diverse punten ingediend in het Aanvullend Hoger Beroep ten aanzien van onderwerpen als geluidsbelasting en het onvolledig uitwerken van voorschriften door de gemeente. Ik kan ook nog melden dat wij tijdens de laatste zitting beschuldigd zijn van intimiderend gedrag en dat wij voor spanningen zouden zorgen, zoals beschreven in een recent regionaal dagblad. Die aantijgingen ontkennen wij echter met klem. Wat ook nog bijzonder om te noemen is dat de gemeente op 21 juni niet is verschenen, omdat de betreffende ambtenaar door een treinstoring niet kon reizen naar Den Haag.’’

Reacties

De eigenaren van het bedrijfsterrein hadden geen behoefte op deze kwestie te reageren, omdat het hierbij gaat om een zaak tussen de huurder, in casu de gemeente, en de bezwaarmakende bewoners. Zij hebben de gemeente om een reactie gevraagd en kregen dit antwoord: ,,We hebben uw verzoek om vanuit de gemeente een reactie te geven richting de Castricummer bekeken, maar zijn van mening dat het op dit moment geen meerwaarde heeft hierop te reageren. De feitelijke informatie dat wij de hoorzitting hebben gemist door een treinstoring klopt, en voor het overige wachten wij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het hoger beroep af.’’

Dokter Bosman wilde het volgende kwijt: ,,Wij zijn huurder van het pand en derde partij in de rechtszaak. Als huurder volgen wij alle voorschriften en aanwijzingen die ons worden opgelegd door de gemeente. We voldoen aan de omgevingsvergunning. Behandelaren houden ook rekening met de buurt en attenderen cliënten er ook op om hier rekening mee te houden. Wij hechten veel waarden aan een goede relatie en betreuren de situatie.’’

Op de foto:
De toegangsweg die voor opschudding zorgt. Rechts de muur van het huis van het echtpaar Wilderdijk. (Foto: Hans Boot)