Herinrichting Raadhuisplein staat op de rol

Castricum – Het is alweer bijna tweeënhalf jaar geleden dat de gemeenteraad akkoord ging met het vergroenen van het Raadhuisplein, waarvoor een voorlopig ontwerp werd gemaakt. Verwacht wordt dat de werkzaamheden komend najaar starten in aansluiting op de oplevering van het woningbouwproject ‘Eerste Kwartier’.

Door Hans Boot

Op 21 september 2020 diende de VVD met ondertekening van zeven andere partijen een motie in, waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen voor herinrichting van het Raadhuisplein. Geconstateerd was namelijk dat het plein na verplaatsing van de hoofdingang van het gemeentehuis haar functie had verloren, de aanwezige fontein al jaren niet meer werkte en er ongewenst werd geparkeerd door leveranciers. Daarnaast gaven de bewoners van de aangrenzende woningen aan een groene omgeving te missen en pleitten zij voor het verwijderen van onnodige bestrating.

De locatie bij verzorgingshuis Strammerzoom die in aanmerking komt voor herplaatsing van de fontein. (Foto: Hans Boot)

Strammerzoom

Nadat de raad instemde met genoemde motie, is de gevraagde herinrichting opgenomen op de lijst van moties en toezeggingen van het college. Daarin staat vermeld dat ‘een groot deel van het versteende plein wordt omgevormd tot een groene en klimaatadaptieve ontmoetingsplek’.

Ook belooft het college dat er onderzoek wordt gedaan naar het verplaatsen en in werking krijgen van het kunstwerk (fontein), wat ook de wens zou zijn van de kunstenaar. Volgens de lijst van het college zou daarvoor een nieuwe plek bij de vijver van verzorgingshuis Strammerzoom in Akersloot in beeld zijn.

Kadernota

Tot slot vermeldt de lijst dat bewoners en belanghebbenden begin 2023 bij het ontwerp worden betrokken, de uitvoering gepland is na de zomer van dit jaar en dat in de kadernota kosten zijn opgenomen ter grootte van € 40.000,- en € 315.000,- voor respectievelijk voorbereiding en uitvoering.

Een mooi bericht dus voor zowel de bestaande omwonenden als de kopers van het in aanbouw zijnde Eerste Kwartier. De oplevering van dit appartementencomplex is ook gepland in het najaar, zodat ook de bewoners hiervan straks uitkijken op een fraai herboren Raadhuisplein. (Foto’s: Hans Boot)