Herinrichting Kleibroek van tafel

Er komt een nieuw plan rond de herinrichting van de Kleibroek. Dat kregen de meer dan honderd actievoerders maandagavond te horen in het gemeentehuis. Zij overhandigden ruim vierhonderd handtekeningen van de tegenstanders aan wethouder Marcel Steeman, omdat zij tegen de plannen zijn rondom de herinrichting van de Kleibroek. Er wordt vooral bezwaar gemaakt tegen het voornemen zijstraten af te sluiten. Omwonenden vrezen dat de veiligheid in de buurt in het geding is. Voor- en tegenstanders waren wel uitgenodigd te reageren op de plannen op een speciale site van de gemeente Castricum, maar kennelijk hadden de tegenstanders onvoldoende vertrouwen dat hun stem zo werd gehoord. Zij voerden actie compleet met spandoeken en verschillende protestborden langs de Kleibroek. Ondertussen gingen zij ook op social media fel tekeer tegen de gemeente en wethouder Steeman in het bijzonder. Steeman: ,,Het is nooit de bedoeling geweest dit plan door te drukken. Er is gevraagd om te reageren en er kwam een glashelder, breed gedragen en sterk onderbouwd antwoord uit de buurt. Dit plan gaat van tafel. Ik kan niet uitsluiten dat in een nieuw plan geen enkele zijweg wordt afgesloten, maar dan alleen als het noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.” Steeman beloofde dat de omwonenden nauw betrokken worden bij de voortgang van het nieuwe plan.