Herinneringsboekje Maranathakerk online

Castricum – De Maranathakerk is verkocht, het kruis is van het kerkdak gehaald en het naambord van de gevel verwijderd. Er wordt nu hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken voor het huisvesten van het Supreme College. Als symbolische sluitsteen is een digitaal boekje over de sluiting van en herinneringen aan de Maranathakerk op de website van de Protestantse Kerk Castricum gezet.

Een foto van het verwijderde kruis hangt in de oude Dorpskerk. Het kruis zelf heeft een mooie plek gekregen op het kerkhof aan de zuidzijde van de toren. Het naambord van de kerk is geschonken aan de Werkgroep Oud-Castricum. Ernst Mooij is de auteur van het boekje over de kerk. Hij vond dat het boekje, dat in een kleine oplage in druk verscheen, voor een groter publiek toegankelijk moet zijn. Mooij: ,,In aanloop naar de sluiting van de Maranathakerk hebben enkele kerkleden hun herinneringen en belevingen toevertrouwd aan Over en Weer, het maandelijkse kerkblad voor Protestants Castricum. Die verhalen hebben mij geraakt en mij geïnspireerd om ze samen te brengen in dit boekje.”

De digitale versie in PDF-format is hier te vinden.

Op de foto:
Het kruis van de Maranathakerk staat nu naast de toren van de Dorpskerk. (Foto: Ernst Mooij)