Herinneringen aan de Maranathakerk in digitaal boekje

Castricum – Op zondag 30 december 2018 werd de laatste kerkdienst in de Maranathakerk gehouden. Na 63 jaren het huis van samenkomst te zijn geweest werden de deuren gesloten. De Maranathakerk is oorspronkelijk gebouwd voor en door de gereformeerde kerkelijke gemeente. Ernst Mooij heeft de sluiting van nabij meegemaakt en er een digitaal boekje over gemaakt.

,,Oorspronkelijk ben ik afkomstig van hervormde huize, maar sinds de gereformeerden en de hervormden per 1 januari 2006 samen zijn gegaan ben ik lid van de Protestantse Kerk Castricum. In aanloop naar en rond de sluiting van de Maranathakerk werd ik getroffen door de opgetekende herinneringen en belevingen van enkele kerkleden in Over en Weer, het maandelijkse kerkblad voor Protestants Castricum. Dierbare herinneringen die getuigen van gemeenschapszin en de gehechtheid aan het gebouw. Een kerkgebouw blijkt meer te zijn dan van steen, staal en hout.”

Mooij heeft de kerksluiting beleefd als een historische gebeurtenis en vond het daarom de moeite waard om dat voor de levenden van nu en voor het nageslacht vast te leggen, ook voor belangstellende Castricummers buiten de kerkmuren. Het digitale boekje is in te zien op de website van Protestantse Kerk Castricum (www.pkcastricum.nl) onder het kopje ‘Laatse nieuws’. Of van de digitale versie ook een boekje zal verschijnen hangt af van de belangstelling. Geïnteresseerden kunnen dat per e-mail of telefonisch via nummer 0251 654977 kenbaar maken. Dit schept geen verplichting tot afname. Zodra de prijs bekend is, kan over afname worden beslist. (Foto: Pim Brouwer)