Heiloo krijgt geluidmeetpost voor vliegtuiggeluid

Veel inwoners ervaren in toenemende mate overlast van het vliegverkeer boven de gemeente. Naast het georganiseerd overleg met alle betrokken partijen (BRS) en het maken van afspraken over wat wel en wat niet toegestaan is, zet gemeente Heiloo zich al jaren in voor een geluidmeetpost in het dorp als hulpmiddel om de ondervonden overlast te onderbouwen. Dit jaar is het verzoek gehonoreerd en stelt Schiphol kosteloos een geluidmeetpost beschikbaar. Een meetpost bestaat uit een mast met daarop een microfoon die het vliegtuiggeluid van vliegtuigen van en naar Schiphol objectief meet. De meetgegevens zijn door iedereen direct in te zien via de website http://nomos.schiphol.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over geluidsmeetposten. De komende tijd praat de gemeente met Schiphol over het plaatsingstraject. De mast komt uiteindelijk eind 2016 te staan op het dak van een gemeentegebouw. De meetpost plaatst Schiphol voor een periode van tien jaar.