Heel veel ijsvogeltjes in de maak

 
In de ijsvogelbiotoop in Limmen gaat het goed met man en vrouw ijsvogel. Het mannetje zorgt goed voor zijn vrouwtje en brengt haar regelmatig een visje. Dat moet ook wel want zij moet zes tot acht eitjes leggen. Elke keer als het mannetje een visje brengt en het vrouwtje deze opeet, wordt er gepaard. ,,Ik heb vijf uur genoten van dit schouwspel en in die vijf uur werd er acht keer gepaard”, vertelt Peter van Renen die de foto maakte. ,,Daar moeten wel heel veel ijsjes van komen.”