Hartverwarmend welkom voor gasten uit oorlogsgebied

Het was een gigantische klus om voor circa 150 vluchtelingen een tijdelijk onderkomen te realiseren in sporthal De Enterij in Limmen, maar woensdagmorgen werd duidelijk dat het allemaal was gelukt. De bedden stonden klaar in de zaal waar vloerbedekking is gelegd om het lawaai te dempen. In een apart onderkomen, dat op het parkeerterrein staat,  worden drie maaltijden per dag geserveerd met medewerking van een cateraar uit Akersloot en ondernemers uit de gehele gemeente. En er worden door vrijwilligers zo’n tachtig verschillende activiteiten aangeboden. De groep bestaat uit mannen, vrouwen en ongeveer zestig kinderen en zijn afkomstig uit verschillende landen in het oorlogsgebied. Vanwege de kerstvakantie hoeven de kinderen niet naar school.
,,Hartverwarmend”, noemde burgemeester Toon Mans de inzet van de vele vrijwilligers om het allemaal goed te laten verlopen. Er is een EHBO, een huisarts houdt spreekuur, er is volop beveiliging en er zijn verschillende tolken bij het project betrokken. Verder is er een klein winkeltje en tussen de sporthal en de eetzaal is een unit geplaatst met extra douches en toiletten. In tegenstelling tot sommige gemeenten in Nederland waren er geen protesten van bewoners, wel vragen. Omwonenden zijn ondertussen geïnformeerd en voor hen is er een speciale telefoonlijn opengesteld. Locatiemanager is Louise Schalkoort, te zien op de foto. Zij vertelt: ,,Het blijft spannend of het allemaal goed gaat verlopen. We hanteren dezelfde structuur als alle gemeenten waar de vluchtelingen al zijn geweest in Noord-Holland-Noord. Vanzelfsprekend is er onderling veel informatie uitgewisseld, we hoeven het wiel gelukkig niet helemaal opnieuw uit te vinden.”