Grote opkomst voor raadsinformatieavond over knip Dorpsstraat

Castricum – Veel commotie afgelopen week rondom het plan om de Dorpsstraat (opnieuw) gedeeltelijk af te sluiten. Buurtbewoners en andere betrokkenen kwamen in groten getale af op de raadsinformatieavond afgelopen donderdag om hun stem te laten horen. ,,Dit is een zooitje burgers pesten.’’

Door Ans Pelzer

Naast de geplande knip werd er ook gesproken over de lange termijnoplossing (spoortunnel). Bij bewoners zorgt vooral de knip, die zeven tot tien jaar zou moeten duren, voor onrust. De reacties komen voort uit de proef van vorig jaar met het autoluw maken van de Dorpsstraat. Deze werd voortijdig afgebroken omdat de situatie tot een enorme toename van sluipverkeer leidde in de omliggende straten. ,,Veiligheid in de Dorpsstraat is onveiligheid bij ons”, zegt een buurtbewoner.

‘Waarom die knip?’

Jan van der Schaaf woont in de betreffende wijk. ,,Dit ‘knip’- en plakwerk van de gemeente is gewoon een zooitje burgers pesten.’’ Omwonenden snappen de keuze van het College niet. De evaluatie van de proef liet zien dat er niet meer gewinkeld wordt en de verkeerssituatie ook niet enorm verbeterde. ,,De grote vraag is: waarom dan toch die knip? Waarom heeft de gemeente niet eerst met ons gesproken?’’

Reactie wethouder: ‘begrip’

Wethouder Brouwer heeft begrip voor de onrust die is ontstaan. ,,Wat er nu ligt is een basisbesluit om oplossingsgericht verder uit te werken. Dat basisbesluit gaat uit van een knip in de Dorpsstraat en een serie aan maatregelen in de omliggende wijken om te voorkomen dat het zogenaamde waterbedeffect ontstaat. Los van het feit dat de Dorpsstraat ergens afgesloten gaat worden, ligt er nog niets vast.’’ Buurtbewoners ervaren dat anders. Volgens hen lijkt het besluit wel vast te liggen. Brouwer:,, Ik zie niet hoe ik zonder enige richting eerder met inwoners had kunnen praten. Ik ben ervan overtuigd dat het met een knip veiliger wordt voor iedereen. Daarover ga ik graag in gesprek met bewoners.’’ Op donderdag 8 december discussieert de Gemeenteraad over het voorgenomen besluit. De vergadering is toegankelijk voor publiek.

Politici en buurtbewoners Dorpshart in gesprek over knip

Op initiatief van D66 organiseerden buurtbewoners uit de omgeving van het Dorpshart vorige week een bijeenkomst. Bewoners wilden met politici in gesprek over de plannen voor de Dorpsstraat.

Alle politieke partijen (alleen Forza was verhinderd) gaven gehoor aan die oproep. Ook kwamen er ongeveer zestig omwonenden. Er werd verzameld op de hoek van de Mr. Ludwigstraat en Breedeweg. Buurtbewoner Frank Brakenhoff wees aanwezigen erop ‘dat bewoners zoals het er nu voor staat pas mee mogen praten nadat er een beslissing is genomen door de Gemeenteraad’. Gezamenlijk trok men naar Dorpshuis. Daar was gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Van die gelegenheid werd volop gebruik gemaakt. Bewoners zijn tevreden over de bijeenkomst. ,,We zijn echt gehoord’’ en: ,,Er werd serieus naar ons geluisterd.’’ Een ander noemt het initiatief ‘een mooi begin van participatie’.