GroenLinks wil verbod op afsteken vuurwerk door particulieren

Omdat volgens GroenLinks Castricum steeds meer mensen zich storen aan vuurwerk rond Oud en Nieuw, wil de partij een verbod voor particulieren. Als grootste ergernissen worden geluidsoverlast, de onveiligheid op straat en luchtvervuiling genoemd.Fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt: ,,Jaarlijks zorgt vuurwerk voor miljoenen euro’s aan schade en honderden gewonden. Alleen professionele organisaties zouden nog vuurwerkshows mogen geven. GroenLinks komt volgend jaar met voorstellen voor een verbod op particulier afsteken van vuurwerk, met ruimte voor professionele vuurwerkshows in onze gemeente.”

Een te groot aantal mensen raakt gewond door vuurwerk, tot aan amputaties van vingers, handen en blindheid toe. ,,Vorig jaar werden in Nederland vijftien mensen onnodig blind doordat vuurwerk bij hun ogen ontplofte. Naast de schade voor mensen leiden (huis)dieren onder het lawaai. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. In 2016 was dat zelfs elf miljoen euro. Dertig lokale GroenLinks-fracties hebben het initiatief genomen voor het meldpunt www.vuurwerkoverlast.nl. Ook Castricummers kunnen de overlast daar melden. GroenLinks is daarnaast mede-ondertekenaar van het vuurwerkmanifest. Dat manifest kan door iedereen ondersteund worden op www.vuurwerkmanifest.nl.