GroenLinks wil dat wethouder opstapt

Vlak voor het kerstreces is gebleken dat Wethouder Klijnstra (D66) van financiën de zaken niet meer onder controle heeft. Dit was al in de zomer bekend en toch is de raad van Castricum hierover pas op 19 december geïnformeerd. Er werd een motie van treurnis ingediend. Nu blijkt dat er nog veel meer aan de hand is, wil GroenLinks dat de wethouder opstapt. ,,In de komende maanden komen er nog meer overschrijdingen van het budget”, zegt fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt. ,,Met zeer vervelende gevolgen voor de burgers.”

De oorzaak van de overschrijding is dat er te veel kosten worden gemaakt met het inhuren van diensten buiten het ambtenarenapparaat. ,,Onze beste ambtenaren worden ingezet voor het optuigen van de organisatie die er na de ambtelijke fusie van de BUCH-gemeenten moet staan. Daardoor is er te weinig capaciteit over voor onze eigen gemeente. Waarom Castricum voor de inzet van vervangende externen niet voldoende wordt gecompenseerd door de BUCH is niet duidelijk. Bovendien waren de nieuwe verantwoordelijkheden voor de zorg en werkgelegenheid  door het college in de vorige raadsperiode zo slecht voorbereid dat er grote haast was om de deadline van 2015 nog te halen. Zo was ook het bestaande personeelsbestand niet berekend op deze taken, en moesten er externen ingehuurd worden. En tot slot zijn de ICT-problemen op het gemeentehuis groot. Er is onlangs een niet goed werkend systeem op het gemeentehuis aangeschaft. Door akkoord te gaan met de keuze voor niet een goed functionerend systeem en door met externen te werken, heeft Wethouder Klijnstra de gemeente met enorme onnodige kosten opgezadeld die nog lang zullen na-ijlen. Als dit college blijft zitten, dan is het gevolg dat er keihard gehakt gaat worden in voorzieningen voor de burgers. We vrezen dat ook op het sociale domein en burgerparticipatie extra bezuinigd zal gaan worden.  Tenslotte zal de ambitie om een duurzame toeristische gemeente te worden in het water vallen.” Marcel Steeman, fractievoorzitter van D66, op Twitter: ,,In plaats van denken in oplossingen stort GroenLinks Castricum liever verder in de problemen.” Volgens Steeman hebben wethouder Klijnstra en burgemeester Mans hun politieke verantwoordelijkheid al genomen en levert de actie van GroenLinks alleen maar meer problemen op.