GroenLinks verkiezingsprogramma: ,,Menselijk, eerlijk en duurzaam’’

Castricum – Alle nieuwbouwprojecten moeten voor veertig procent bestaan uit sociale huurwoningen, er moet ruimte komen voor tweeduizend extra bomen in de gemeente en voor iedereen moet er passende zorg zijn zonder wachtlijsten. Dat zijn de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Castricum.

De titel van het programma luidt: ‘Menselijk, Eerlijk, Duurzaam.’ Aan de hand van zes thema’s beschrijft het de visie van GroenLinks. Ook staat er in waar GroenLinks Castricum de komende vier jaar werk van wil maken in de raad. Het doel: een eerlijke, groene en zorgzame gemeente voor alle inwoners van Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude en Limmen. Lijsttrekker Gerard Brinkman: ,,Ik weet dat heel veel inwoners van Castricum zich zorgen maken over het klimaat en over hoe de overheid met haar burgers omgaat. In GroenLinks Castricum vinden zij een partij die zich met hart en ziel inzet voor een gemeente waarin we solidair zijn met elkaar en de volgende generaties. Met onze groene en linkse oplossingen maken wij verschil in Castricum. Met meer zetels kunnen wij nog meer verschil maken, en dat is in deze tijd hard nodig.’’

GroenLinks wil zich in de komende jaren inzetten voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis, een betaalbare woning voor iedereen en een fijne en groene leefomgeving. Verder wil de partij investeren in scholen, cultuur, welzijn en sportverenigingen. Ook het verminderen van de administratieve last voor zorgaanbieders en zorgafnemers krijgt aandacht. ,,Ik ben heel blij met dit verkiezingsprogramma: het is even groen als dat het links is, en het is helder, inhoudelijk en concreet’’, zegt Brinkman. ,,Dit programma verdwijnt na de verkiezingen niet in een lade, zoals bij zoveel partijen, maar is een leidraad voor ons werk in de raad in de komende vier jaar.’’ Het volledige verkiezingsprogramma is op de website van GroenLinks Castricum te vinden. De huidige fractie van GroenLinks in de gemeente Castricum telt drie raadsleden en een commissielid.

Op de foto:
De bovenste zes kandidaten op de kieslijst voor GroenLinks. (Foto: H. Hommes)