GroenLinks en PvdA organiseren zeepkistsessie

Castricum – Op zondag 2 oktober organiseren GroenLinks en PvdA samen een zeepkistsessie in het café van sporthal De Bloemen. Het is een laagdrempelige bijeenkomst waar dorpsbewoners, ongeacht politieke voorkeur, kort vertellen hoe zij onze dorpen groener en socialer maken.

Eerdere zeepkistsessies waren een groot succes: mensen met allerlei achtergronden ontmoetten elkaar en zagen hoeveel andere dorpsbewoners zich inzetten voor hun omgeving, of ze nu trainer bij het jeugdvoetbal zijn of bestuurswerk bij een natuurvereniging doen. ,,Ik doe zelf al jarenlang allerlei vrijwilligerswerk, omdat ik het belangrijk en leuk vind. Tijdens dit soort sessies word ik er altijd aan herinnerd dat ik niet de enige ben’’, vertelt Sven Drillenburg Lelijveld, voorzitter van GroenLinks Castricum. ,,Veel vrijwilligerswerk is niet zichtbaar, maar Castricum is een groen en sociaal dorp. Dat doen we samen. Dat realiseren we ons soms te weinig. Dus kom langs, iedereen is welkom!’’

,,Castricum, inclusief haar kernen, kent een groot aantal vrijwilligersorganisaties die er vanuit betrokkenheid bij het dorp en de bewoners voor zorgen dat zowel ‘sociale’ als ‘groene’ belangen behartigd worden’’, zegt Ankie Dil, bestuurslid PvdA Kennemerland-Midden en coördinator PvdA Castricum. ,,Deze vrijwilligers zijn onmisbaar, zeker in de huidige tijd met de energiezorgen, inflatie en klimaatverandering, en leveren een belangrijke bijdrage aan de Castricumse samenleving.’’ De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur. Aanmelden hoeft niet, de koffie staat klaar!

Over GroenLinks Castricum

GroenLinks Castricum maakt al ruim dertig jaar lang deel uit van de Castricumse gemeenteraad. Al die jaren de partij zich met hart en ziel in voor een inclusieve gemeente, waarin we solidair zijn met elkaar en de volgende generatie. De huidige fractie in de gemeente Castricum telt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar vier raadsleden en een commissielid. Valentijn Brouwer is wethouder voor het maatschappelijk domein; hij houdt zich onder andere bezig met het klimaatbeleid, verkeer, cultuur, onderwijs en groenbeleid. GroenLinks Castricum is ook een levendige vereniging met bijna 130 leden en ruim 160 sympathisanten. Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en veel leden helpen mee in het voeren van campagne, het organiseren van een petitie of het meehelpen met een zwerfafval-opruimactie. Zie https://castricum.groenlinks.nl voor meer informatie.

Over PvdA Castricum

Ook de PvdA maakt al lange tijd deel uit van de Castricumse gemeenteraad, De PvdA Castricum staat voor de sociaal democratische waarden: bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. De PvdA heeft sinds maart twee leden in de gemeenteraad: José Smits en Peter Pinkhaar. Daarnaast vullen Aad Nijmeijer, Jan Postma en Florence Eijk als commissieleden de fractie aan. Zie https://castricum.pvda.nl voor meer informatie.