GroenLinks: Belangrijke vragen zijn nog niet gesteld

GroenLinks Castricum heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college over de financiële overschrijdingen van het college waarmee de raad eind december werd geconfronteerd. Fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt: ,,Wij hebben de eerder ingediende vragen van de Vrije Lijst en die van CKenG nauwkeurig gelezen en merkten dat er nog te veel belangrijke vragen niet zijn gesteld. Sommige feiten waar we nu naar vragen zijn al bij de raadsleden bekend, maar kunnen formeel gezien nog niet als feit naar buiten worden gebracht. Door nu deze vragen te stellen wil GroenLinks dat de feiten met het publiek gedeeld kunnen worden. Het spreekt voor zich dat de beantwoording ook gevolgen heeft voor de vervolgstappen die we gaan nemen. Op dit moment zijn we nog niet van plan een motie van wantrouwen in te dienen.” GroenLinks wil onder meer weten waarom het college niet eerder naar de raad gekomen is met de bevinding dat de een miljoen die voor het inhuren van externen als maximum is vastgelegd, niet voldoende was. Verder wil de partij weten hoe de hoge onkosten precies tot stand zijn gekomen. Ook het hoge ziekteverzuim onder het personeel komt aan de orde en de slechtwerkende ICT op het gemeentehuis.