Groene vrijwilligers zetten zich in voor planten en dieren dankzij ‘Betrekken bij Groen Fonds’

Regio – Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds in 2023 € 101.500 toe aan groene projecten. Dit jaar klopten 70 vrijwilligersorganisaties aan bij het fonds met een projectidee. De jury honoreerde in totaal maar liefst 43 projecten; 32 volledig en 11 aanvragen kregen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend. 

Projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken, vrijwilligersgroepen ondersteunen in hun beheerwerk, soortenbescherming verbeteren, grotere onderhoudsklussen die vrijwilligers niet met de hand kunnen doen en innovatieve groene ideeën kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Wanneer een project ook nog eens gericht is op participatie én veel mensen bereikt, dan werd de kans op toekenning nog groter. 

Jury onder de indruk 

Groene vrijwilligers zitten vol ideeën om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie. Wat opviel dit jaar waren de vele aanvragen met projecten rondom soortbescherming en monitoring van vogels en vleermuizen. 

Drie projecten uitgelicht  

Vrienden van de Sint Bavokerk te Haarlem starten met een vleermuisonderzoek in de kerk. De kerk heeft namelijk niet alleen een religieuze functie maar ook een ecologische. Een groot deel van de Haarlemse vleermuizen huist boven in de kerk op twee zolders. De vleermuiswerkgroep werkt samen met ecologen en kan met nieuwe apparatuur de vleermuizen monitoren. Ook willen de vrijwilligers winterkolonies terugbrengen en voorlichting geven over deze bijzondere soorten in het stadse ecosysteem. 

In het Goois Natuurreservaat worden vrijwilligers opgeleid om een kleinschalige kwekerij op te zetten. Ze gaan zaden verzamelen van bomen en struiken in het reservaat om deze vervolgens op te kweken. Op deze manier kan gebiedseigen, krachtig en klimaatbestendig zaaigoed vergaard en verspreid worden waarmee ook de omvorming van naaldhout naar gemengd naald- en loofhout ingezet kan worden. Dit bevordert de biodiversiteit in de bossen van het Gooi. 

Vlotjes voor scholeksters. Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gaat in het kader van Het jaar van de scholekster  scholeksterbroedplaatsen in sloten aanleggen. De scholekster heeft een karig nest van schelpen nodig en rust. Door kistjes met schelpen te vullen en deze in sloten op een paal te monteren hoopt deze vereniging de scholekster tegemoet te komen. Een mooie aanpak die de jury graag honoreerde en waarvan ze zeer benieuwd is naar de resultaten. 

Overige initiatieven 

Er zijn veel toekenningen voor projecten die groen willen aanleggen of biodiversiteit willen verbeteren door inzaaien of aanplanten,  waaronder de aanleg van natuurlijke oevers, tuinen, heemtuinen en het vergroenen van schoolpleinen of het biodiverser maken van oude boomgaarden. Ook aanvragen voor nestkasten voor steenuilen, insecten en oorwormpotjes, aanvragen voor natuureducatie en voorlichting en gereedschap werden gehonoreerd. Zonder goed en veilig gereedschap geen groen vrijwilligerswerk!  

Stimulans voor vrijwilligerswerk  

De Provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om onze soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en plant- en diersoorten te beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 700.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende organisaties, waarvan dit jaar ruim een ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen fonds. Dit Fonds geeft nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.  

De jury bestaat uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen-programma. (Foto: Pixabay)