Groene specht broedt aan Boterbloem

Dit jaar broedden er in het plantsoen aan de Boterbloem in Castricum twee soorten spechten. Naast de grote bonte specht , die hier al jaren tot broeden komt, was ook dit jaar de schaars voorkomende groene specht als broedvogel aanwezig. Zeker zo midden in het dorp is deze vogel een niet alledaagse verschijning. De foto van ouder met jong is genomen door Peter Zwitser op het wandelpad langs het plantsoen, één van de rijkste vogelgebieden binnen het dorp.