Gratis webinar: praktische zaken rondom studiefinanciering hoger onderwijs

Regio – Beginnen met een nieuwe opleiding is spannend en er moet veel geregeld worden, zoals studiefinanciering. Dit levert veel vragen op bij eindexamenkandidaten. Daarom organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een gratis webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs’ op 16 maart aanstaande.

Jongeren die na de zomer aan een studie in het hbo of aan de universiteit beginnen, krijgen tijdens dit webinar uitgelegd wat er allemaal geregeld moet worden voor hun studiefinanciering. Wat kun je aanvragen, hoe werkt een studentenreisproduct en wanneer kan dit allemaal worden aangevraagd? En hoe staat het met de plannen voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs? DUO legt het allemaal uit op donderdag 16 maart om 19.30 uur.

In deze 45 minuten durende live-uitzending leggen experts van DUO uit hoe het allemaal werkt. Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Een deel van deze vragen zal in de 15 minuten aansluitend aan het webinar worden besproken. Aanmelden kan via duo.nl/webinar.

Straks naar het mbo? DUO organiseert in mei een apart webinar over studiefinanciering in het mbo. DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie. (Foto: aangeleverd)