Gratis trainingen voor vrijwilligers

Castricum – Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Castricum organiseert regelmatig trainingen voor vrijwilligers. Op 14 februari (10.00-12.30 uur) biedt men een training ‘maatje zijn’ aan. Op 7 maart (09.30-12.00 uur) volgt een training communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.

Als maatje werk je één-op-één met anderen. Je bent gekoppeld aan iemand die een extra steuntje in de rug nodig heeft op een bepaald gebied. Zo wil bijvoorbeeld een nieuwkomer graag de taal leren, de buurtbewoner een bezoekje ontvangen voor de gezelligheid of de chronisch zieke een goed gesprek voeren. Maatjes zijn er echt voor een ander. Als maatje heb je boeiende ontmoetingen en doe je mooie en nieuwe ervaringen op. Die leveren soms ook vragen en twijfels op. Ben ik nog wel een maatje, of word ik langzamerhand een vriendin/vriend of zelfs een hulpverlener? Mag ik wel zo veel betekenen dat de ander mij bijna niet meer missen kan en steeds meer verwacht? Is er voldoende ruimte om over de grenzen en wensen van mij, als maatje, te praten en te overleggen? Deze training biedt gelegenheid om over deze en andere vragen te praten, na te denken en hiervoor naar oplossingen te zoeken. Samen met docent Hans van der Wielen en collega-maatjes praat je over rollen en taken en sta je stil bij het benoemen van jouw grenzen en wensen.

Communicatietraining

Iedereen communiceert de hele dag. Verbaal en non-verbaal en grotendeels onbewust. We doen maar wat en meestal komt het wel goed dankzij ons onderbewuste, maar het kan natuurlijk beter of prettiger. Tijdens deze training ga je, in een kleine setting, aan de slag met  communicatievaardigheden. Je leert de juiste vragen stellen, bewust en effectief luisteren, samenvatten en doorvragen, feedback geven en non-verbale communicatie. Het is een interactieve training, waarbij je vooral zelf gaat oefenen. De training staat onder begeleiding van Wessel Louis, trainer bij de Vrijwilligersacademie. Beide trainingen zijn gratis, maar opgeven via www.vrijwilligersacademiebuch.nl is wel noodzakelijk. De trainingen vinden plaats in cultureel centrum Geesterhage aan de Geesterduinweg 3. (Foto: Pixabay)