Gratis routeboekje Oer-IJ-fietstocht

Regio – Er is een nieuw routeboekje verschenen van de e-bikeroute ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’, een fietstocht van zes aangesloten trajecten van Amsterdam naar Castricum en via Velsen terug naar de hoofdstad. In totaal een route over 113 kilometer. Het boekje is gratis verkrijgbaar.

Nieuw zijn extra pagina’s met informatie over vismigratieprojecten rond het Noordzeekanaal, waar Rijkswaterstaat met innovatieve oplossingen belemmeringen voor trekvissen probeert op te heffen. De Stichting Oer-IJ lanceerde de fietstocht als activiteit in het kader van het ‘Jaar van het Landschap’. In de routebeschrijving is veel extra informatie opgenomen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het landelijk gebied in de driehoek Amsterdam, Alkmaar, Velsen. In samenwerking met de waterschappen is over de tocht ook een podcast gemaakt.

Verwijzingsbordjes

De provincie Noord-Holland heeft plannen om van het traject een officiële vaste themaroute te maken. Dat betekent dat overal langs het traject speciale verwijzingsbordjes komen te staan. Nu al kan men gebruik maken van de knooppunten uit het routenetwerk. Het boekje kwam tot stand met financiële bijdragen van de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Ook Rijkswaterstaat betaalde mee. De adressen waar het kan worden opgehaald zijn op www.oerij.eu te vinden. Daar is ook de route als bestand digitaal beschikbaar en als GPX-file te downloaden voor route-navigatie. (Foto: aangeleverd)