Gratis excursies tijdens de Dag van de Duinen

Regio – Op zaterdag 24 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Duinen plaats. De Dag van de Duinen is een eerbetoon aan de schoonheid van het duinlandschap. Tegelijkertijd vestigt het de aandacht op de kwetsbaarheid van de duinen.

Op de Dag van de Duinen kun je langs de kust door heel Nederland gratis deelnemen aan één van de vele bijzondere excursies. In onze regio zijn dat er alvast twee. Ga op pad met een echte duinkenners en ontdek de veelheid aan planten en dieren in de duinen. Een leerzame en leuke ervaring! Via www.duinbehoud.nl/dagvandeduinen/gamee kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deelname.

Excursie Heemskerk: natuurherstel de Vlotter

Begin 2022 heeft PWN het voormalige tuinbouwgebied De Vlotter ingericht om ruimte te maken voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Wat vlak na het vertrek van de graafmachines nog oogde als een kale vlakte begint kleur te krijgen. Ben je ook zo benieuwd hoe het gebied zich ontwikkelt? Boswachter Paul van der Linden van PWN en duinconsulent Cindy Kleyn nemen je mee op een ontdekkingstocht door de rijke historie van het gebied, laten zien wat er nu al groeit en bloeit en geven een doorkijkje naar de toekomst.

Excursie Wijk aan Zee: werken aan energietransitie in de duinen

Een uitleg over natuur-beheersmaatregelen rond een tijdelijk werkterrein in het zee-dorpenlandschap bij Wijk aan Zee. Een werkterrein in natuurgebied vraagt om bijzondere maatregelen. Ecoloog Patrick Bakelaar en duinconsulent Hans Turlings nemen je mee naar de locatie van het toekomstige werkterrein om te laten zien welke maatregelen genomen zijn in verband met de aanwezigheid van de zandhagedis en de bijzondere plantensoorten die het zeedorpenlandschap rijk is, zoals hondskruid en oorsilene.

Netbeheerder Tennet heeft bij Wijk aan Zee een groot transformatorstation gebouwd waarmee drie windmolenparken op de Noordzee worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbindingen zijn op het strand en achter de duinen werkterreinen aangelegd voor de verbinding van diverse kabels. Op dit moment wordt ten zuiden van Wijk aan Zee een aanlanding voorbereid die in het najaar van 2023 van start gaat met een werkterrein op het strand en een in duinen, in beschermd natuurgebied.

Fotowedstrijd

Jouw foto uitgelicht in tijdschrift DUIN? Dit is je kans! Voor de Dag van de Duinen wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Je hoeft geen ervaren natuurfotograaf te zijn. Ga naar www.duinbehoud.nl/dagvandeduinen/doemee en ontdek hoe je mee kunt doen. Inzenden kan tot uiterlijk 11 juni.

Op de foto:
De zandhagedis leeft in het duingebied in onze regio. (Foto: Jelger Herder)