Graftekens bij dorpskerk opnieuw in restauratie

Castricum – Aan de noordkant van Castricum’s elfde-eeuwse dorpskerk ligt het oudste deel van de omringende begraafplaats. Daar zijn de oorlogsgraven en graven van verschillende bekende Castricummers te vinden. Op dat deel stonden ook drie bijzondere houten graftekens die dreigden verloren te gaan. Oud-Castricum vond aannemersbedrijf Borst en schilder Jan Breetveld destijds bereid om de restauratie van deze graftekens belangeloos ter hand te nemen. In 2007 zijn ze herplaatst en weer overgedragen aan het college van kerkrentmeesters. Nu, vijftien jaar later, is een tweede restauratie nodig en moet de tekst opnieuw aangebracht worden. Oud-Castricum is op zoek naar mensen die daartoe bereid en in de gelegenheid zijn. De contactpersonen van Oud-Castricum Piet Blom en Niek Kaan zijn graag tot overleg bereid. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 0251 650009. (Foto: aangeleverd)