Graftekens bij dorpskerk moesten opnieuw in restauratie

Castricum – Aan de noordkant van de elfde-eeuwse dorpskerk ligt het oudste deel van de omringende begraafplaats. Daar zijn de oorlogsgraven en graven van verschillende bekende Castricummers te vinden. Op dat deel stonden ook drie bijzondere houten graftekens, die dreigden verloren te gaan. Oud-Castricum vond aannemersbedrijf Borst en schilder Jan Breetveld jaren geleden bereid om de restauratie van deze graftekens belangeloos ter hand te nemen. In 2007 zijn ze herplaatst en weer overgedragen aan het college van kerkrentmeesters. Nu, vijftien jaar later, was een tweede restauratie nodig en moest de tekst opnieuw aangebracht worden. Dat is onlangs gebeurd, dankzij de inzet van opnieuw aannemersbedrijf Borst en Espeq, het opleidingsinstituut voor de bouw in Heerhugowaard.

Met de modernste middelen en geavanceerde apparatuur is men er daar in geslaagd perfecte replica’s van de oorspronkelijke graftekens te maken. Op 26 maart zijn de graftekens herplaatst. Vertegenwoordigers van het kerkbestuur, het Erfgoedplatform en Oud-Castricum bewonderden het resultaat. Ton en Cornel Borst en de directeur van Espeq Robert Bloemraad hebben de plaatsing voltooid. Oud-Castricum is hen bijzonder dankbaar voor hun belangeloze inzet. De grafpalen, zoals kenners ze noemen, staan weer op de graven van Castricumse families zoals Mooij en Veenstra. Verwacht mag worden dat het een stimulans zal zijn voor verdere renovatie van het sfeervolle kerkhof. (Foto: Oud-Castricum / Niek Kaan)

Noot van de redactie:
In een eerdere versie van dit artikel stond dat men nog op zoek was naar iemand die de restauratie wilde uitvoeren, maar dat bericht berustte op onjuist aangeleverde informatie en is inmiddels gecorrigeerd.