Gracht en restanten ontdekt van burcht op Doodweg

 

Aan de Doodweg in Castricum is donderdag aangetoond dat er in de bodem nog restanten zijn van een vierkante structuur van een grachtenstelsel van een vroeger aanwezig kasteel. Joep Orbons van ArcheoPro heeft hiernaar nader onderzoek gedaan met een magnetische weerstandsmeter.

De gemeente werd over de mogelijke archeologische resten getipt door de Castricumse amateurhistoricus Hans van Weenen. Een professioneel bureauonderzoek van archeoloog Menno Dijkstra overtuigde het college van het belang van de locatie, waarop de gemeente besloot een nader onderzoek te financieren.

 

Het uitgevoerde onderzoek wees uit dat er inderdaad op deze plaats een kasteel heeft gestaan: een klein formaat kasteel (burcht) met een slotgracht. Binnen het aangetroffen grachtenstelsel werden door ArcheoPro meer gedetailleerde inmetingen gedaan, omdat daar structuren te verwachten zijn die met de indeling van het kasteelterrein te maken hebben. De uitslag hiervan wordt binnen enkele dagen verwacht. De resten zullen niet worden opgegraven.

De omgeving staat bekend om zijn archeologische waarden, maar niemand had gedacht dat op dit terrein ten zuiden van de Breedeweg/Doodweg, langs de spoorlijn, waarop dagelijks de studenten van het Bonhoeffercollege uitkijken, een Middeleeuws kasteel is geweest. Bij het onderzoek waren Hans van Weenen, wethouder Marcel Steeman en gemeentelijk archeologie-adviseur Silke Lange aanwezig. Op de foto Hans van Weenen, wethouder Marcel Steeman, Joep Orbons en een medewerker, beiden van ArcheoPro.