Gouden Schoolkantine Schaal voor Jac. P. Thijsse College

Het Jac. P. Thijsse College heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laat de school zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

Het Jac. P. Thijsse College heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van meerdere watertappunten in de school. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.

En de school laat het niet bij deze stap om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. Naast de gezonde schoolkantine gaat de school voor het Gezonde School themacertificaat Voeding. Dat betekent dat de school op structurele en integrale wijze aandacht besteedt aan het thema voeding. Zo worden naast het gezonde aanbod in de kantine en het voedingsbeleid ook lessen gegeven over voeding.
Jac. P. Thijsse is voornemens om op termijn ook de Gezonde School themacertificaten Bewegen en sport en Roken, alcohol en drugspreventie aan te vragen. Ook op die thema’s wordt namelijk al uitgebreid ingezet. GGD Hollands Noorden ondersteunt de school met de Gezonde School aanpak.

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Petra van Dok, conrector: ,,We vinden het belangrijk dat leerlingen bewust bezig zijn met gezonde voeding’’, aldus Petra van Dok, conrector op het Jac. P. Thijsse.
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. (Foto: aangeleverd)