GGD onderzoekt impact van corona op gezondheid jongvolwassenen

Regio – GGD Hollands Noorden onderzoekt welke fysieke en mentale gevolgen de coronasituatie van de afgelopen twee jaar heeft gehad. De organisatie brengt de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dat gebeurt op basis van een landelijk online vragenlijst. Ook andere GGD-organisaties in het land voeren hetzelfde onderzoek uit.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. Tot en met 8 juli kunnen ze de vragenlijst via www.pandemening.nl invullen. De doelgroep wordt bereikt via verschillende sociale media en de GGD-organisaties. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Alle GGD-organisaties doen mee om de gezondheid van jongvolwassenen een boost te geven. Ze voeren het onderzoek allemaal in dezelfde periode en op gelijke wijze uit.

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD-organisaties meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek werkt GGD GHOR Nederland samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors is op www.monitorgezondheid.nl te vinden.

GGD Hollands Noorden heeft in 2017, 2019 en 2021 een regionale Jongvolwassenenmonitor uitgevoerd onder inwoners van 16 tot en met 25 jaar in de regio. Hierdoor is het mogelijk de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 te vergelijken met de situatie van jongvolwassenen vóór de coronacrisis. De resultaten van deze regionale gezondheidsmonitors zijn te op www.gezondnhn.nl te vinden onder publicaties.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van GGD Hollands Noorden of kijk op www.ggdhn.nl voor meer informatie.