Geversweg uit EHS?

De Stichting Alkmaardermeeromgeving maakt bezwaar tegen wijzigingen in het ontwerp Natuurbeheerplan 2015 zoals door Gedeputeerde Staten van de provincie is voorgesteld. Jacques Dersjant van de stichting: ,,Voor het gebied langs de Geversweg op de Zanderij in Castricum komt de aanwijzing Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te vervallen zonder dat iduidelijk wordt gemaakt om welke redenen dit gebeurt. De EHS heeft niet alleen betrekking op bestaande natuur, maar richt zich ook op potentiële natuurgebieden. En daar kan dit gebied toe worden gerekend gezien ook de provinciale intenties in het verleden. Verder is het ons opgevallen dat de verschillenkaart ook stukken duingebied laat zien waar veranderingen zijn voorgenomen, zonder uitleg. Het gaat om de westkant van Camping Bakkum waar een flink stuk duin uit de EHS wordt gehaald. De Papenberg, de Brabantse Landbouw, een perceeltje bij de Kerkdijk en zo nog wat snippers. En tot slot de parkeerplaats bij het strand en het strandplateau.”