Gerestaureerde grenspaal onthuld

Castricum / Heiloo – Wethouder Paul Slettenhaar heeft op donderdag 11 juni samen met zijn collega Rob Opdam uit Heiloo een oude grenspaal onthuld, nadat die paal lange tijd uit beeld was. Het initiatief tot restauratie en herplaatsing kwam van de Historische Vereniging Heiloo (HVH). Dick Slagter, prominent lid van de vereniging, heeft in de loop van de jaren veel kennis vergaard van allerlei soorten oude grenspalen in Heiloo. Hij heeft de restauratie van deze paal bij de gemeente Heiloo aangezwengeld.

De mens heeft altijd de behoefte gehad om zijn eigen territorium af te bakenen. Men plaatste houten of stenen palen op meerdere plaatsen waar een eigendomsgrens lag. Er zijn al grenspalen bekend uit het Romeinse Rijk. In dit geval gaat het om een zeer waarschijnlijk uit de 18e eeuw daterende paal, die lange tijd in het (later ontstane) industrieterrein Boekel aan de Kanaalweg heeft gestaan. De paal, of liever gezegd het restant ervan, werd daar door Dick Slagter enigszins gehavend aangetroffen op een inmiddels particulier stuk grond. De HVH heeft van de eigenaar toestemming gekregen om de paal uit te graven. In overleg met en op kosten van de gemeente heeft de HVH de paal vervolgens laten restaureren.

Aan de ene zijde is de tekst HEYLOO te lezen; de andere zijde is beschadigd en hier zijn sporen van de tekst AKERSLOOT te ontcijferen. Er is bewust voor gekozen om de grenspaal niet op de oorspronkelijke plek terug te zetten, want daar komen weinig mensen langs. Hij staat nu zo’n 250 meter verder naar het westen aan de Kanaalweg, in de berm van het fietspad richting Akersloot. Hier komt de paal mooi tot zijn recht. De paal herinnert de vele fietsers die passeren nog even aan een stukje 18e-eeuwse geschiedenis van zowel Akersloot als Heiloo. (Foto: Stip Fotografie)