Gerard Brinkman nieuwe lijsttrekker GroenLinks

Castricum – GroenLinks heeft Gerard Brinkman gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Huidig fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt staat op de tweede plek en commissielid Valentijn Brouwer is op plaats drie gekomen. GroenLinks wordt versterkt door oud SP’er Marieke Kooter, die nu nog als onafhankelijk raadslid optreedt. Zij staat vierde op de lijst. Ervaren raadslid Aart Waterman is nummer vijf.

In een online ledenvergadering vond de voordracht van de kandidatencommissie instemming van de meer dan veertig aanwezige leden. Daarmee is Gerard Brinkman, vier jaar geleden begonnen als raadslid, gekozen tot de nieuwe lijstaanvoerder. In de afgelopen jaren heeft hij zich vooral ingezet voor meer groen in de dorpen. Een initiatiefvoorstel van GroenLinks om parken op een natuurlijker manier te beheren werd unaniem aangenomen in de raad. Daarnaast heeft Brinkman zich ingezet om een fietsvriendelijke oplossing te vinden voor de problemen bij de Beverwijkerstraatweg. ,,GroenLinks is tegenstander van meer asfalt. We moeten mensen stimuleren om fiets of openbaar vervoer te nemen en geen nieuwe randwegen of tunnels aanleggen. Die zullen het groene aanzien van het dorp onherstelbaar schaden“, aldus de nieuwe lijstaanvoerder.

Jongerenhuisvesting en klimaat

Voor de komende verkiezingen hoopt GroenLinks op een extra zetel bovenop de drie die de partij nu heeft. ,,De problemen zijn in de afgelopen jaren toegenomen, dus wordt het echt tijd voor een ander beleid. De wachttijden voor jongeren voor een woning in Castricum zijn dramatisch gestegen. Veel plannen om iets te doen tegen klimaatopwarming zijn door de rechtse meerderheid in Castricum van tafel geveegd. En ondertussen wordt er vooral bezuinigd op jeugdzorg en hulp aan ouderen. Tijd voor een nieuw geluid!” vindt Brinkman. De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn op 16 maart volgend jaar. (Foto: H. Hommes)