Gemeenteraad wil digitaal besluiten nemen

Castricum – Door een van de belangrijkste bijeenkomsten binnen de gemeente werd een paar weken geleden ook een streep gezet in verband met de coronacrisis. Op donderdagavond brandt er dus geen licht meer in het gemeentehuis en komen de raadsleden niet meer bij elkaar om te vergaderen. Dat deden zij wel op afstand met elkaar thuis, maar voor democratische besluitvorming is meer nodig.

Er bestaan in deze tijd gelukkig heel veel middelen om elkaar digitaal te bereiken en ook de leden van de gemeenteraad maakten daar noodgedwongen de laatste weken gebruik van via de videoverbinding Zoom. Roel Beems, fractievoorzitter van CKenG, zegt daarover: ,,Dat vergaderen gaat op zich goed, maar volgens de gemeentewet moeten wij toch echt bij elkaar komen als er besluiten genomen worden. De Tweede Kamer wil dat echter (tijdelijk) veranderen, zodat er via een videoverbinding gestemd kan worden. Een initiatiefvoorstel hiertoe is inmiddels door de Raad van State voorzien van een positief advies. Als de kamer hiermee heel snel akkoord gaat, kan de gemeenteraadsvergadering in Castricum op donderdag 9 april, als een van de eerste in Nederland, al virtueel verlopen.”

Groene en rode kaarten
Voor diverse belangrijke zaken waarover de raad moet beslissen en die nu onverhoopt blijven liggen, zou het een prima oplossing zijn om verdere vertraging te voorkomen. Maar gaat het met dit systeem ook werken en is het democratisch genoeg? Je mist toch het debat, de interrupties en de mogelijkheid om in te spreken. Beems: ,,Raadsleden moeten bij het nemen van besluiten zonder last of ruggespraak hun stem uit kunnen brengen. De praktijk zal straks moeten uitwijzen of dat ook lukt op afstand, zonder dat ze fysiek aanwezig zijn. Alle raadsleden in Castricum zijn al voorzien van een groene kaart (voor) en een rode kaart (tegen). Die kunnen zij tijdens de vergadering thuis omhoog houden, zodat de stemmen via een videoverbinding geteld kunnen worden. Als alles goed gaat, kunnen ook de pers en inwoners straks de raadsvergaderingen online volgen.” (tekst Hans Boot / foto Roel Beems)