Gemeenteraad verdeeld over (ver)nieuwbouw Cunera in Bakkum

Castricum – Donderdag werd in de commissievergadering van de gemeenteraad opnieuw gesproken over de toekomst van de Cunera in Bakkum. In februari jl. was er in de gemeenteraad voor geen van de varianten een meerderheid te vinden. Niet voor een nieuwe school aan de Prof. Winklerlaan, noch voor een school aan de Vondelstraat. Er was ook geen meerderheid voor de constructie waarbij er voorlopig activiteit op twee locaties blijft.

Door Ans Pelzer

Na deze patstelling legde het College op 18 april jl. een aantal vragen voor aan de raad om een stap te kunnen zetten op weg naar besluitvorming. Over die vragen werd gedebatteerd. ‘Waarom zouden we er nu opeens wél uit komen?’ vroegen verschillende raadsleden zich af. Zij kregen gelijk: de gemeenteraad is nog net zo verdeeld als voorheen. Buurtbewoners zijn verontwaardigd over de suggestie van GroenLinks om een school met drie woonlagen te bouwen. ,,Waanzinnig. Een verwijzing naar de Paulusburcht slaat de plank volledig mis.’’

Ouders: ‘schrijnende situatie’

Na meerdere insprekers en brieven van buurten, school en andere betrokkenen hebben ouders zich verenigd om zoveel mogelijk met één mond te spreken. Dat deden ze met een brief en een videoboodschap. Vanwege de Avondvierdaagse konden de ouders niet fysiek aanwezig zijn. Ze willen vooral dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. De ouders schrijven: ,,Er valt niet op te werken tegen het gebrek aan een frisse en moderne locatie, die ruimte biedt aan alle kinderen. Het is schrijnend dat de gemeenteraad geen beslissing neemt over nieuwe huisvesting. Wij vragen om niet te blijven debatteren, maar met elkaar tot een geschikte oplossing te komen.’’

‘Twee locaties’

De ouders zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens. Ze willen niet dat het Stinzenbos gekapt wordt voor een nieuwe school aan de Prof. Winklerlaan. In een reactie laten ze weten: ,,Voor ons is een school op alleen de Vondelstraat en activiteit op twee locaties (Vondelstraat en Prof. Winkellaan) een optie. Het allerbelangrijkste vinden we dat er ruimte is voor buitenspelen en voor een multifunctionele gymzaal. We maken ons grote zorgen over de uitspraak van wethouder Brouwer over het gebruik van een gymzaal op loopafstand.’’

De ouders geven ook aan het belangrijk te vinden dat omwonenden betrokken worden bij de planontwikkeling. Ouders hopen dat partijen met elkaar onderzoeken waar de ruimte zit om te bewegen en dat er snel een oplossing komt. (Foto: Bos Media Services)