Gemeenteraad kiest voor aanpassing ruimtelijk kader Zanderij-Noord

Castricum – De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het aangepast ruimtelijk kader Zanderij-Noord. Het plan werd met één tegenstem aangenomen. Het huiswerk dat de wethouder meekreeg: de raad wil een sterfhuisconstructie voor de volkstuinders en deze volkstuinders mogen minimaal tien jaar blijven zitten. De gemeenteraad is overwegend positief over de biologische tuinderij, maar wil goed meegenomen worden in de uitwerking. Zij maakt zich zorgen over de hoeveelheid bebouwing. De gemeenteraad wordt over de bebouwing opnieuw geconsulteerd op 30 november. (Archieffoto: Hans Boot)