Gemeenteraad geïnformeerd over herinrichting Raadhuisplein

Castricum – Tijdens de inloopavond op 18 april jl. konden belangstellenden kennisnemen van de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en daarover vragen stellen. Daarop is het ontwerp nog wat aangepast. Projectleider Marco van Beek presenteerde de vrijwel definitieve versie vorige week dinsdag aan de raadsleden.

Door Hans Boot

Sinds de raad eind september 2020 akkoord ging met de herinrichting van het Raadhuisplein na de oplevering van het bouwplan Eerste Kwartier naast het gemeentehuis, is er het nodige werk verricht om een groene en klimaatvriendelijk ontmoetingsplek te ontwerpen als vervanging van het huidige versteende plein. Op 18 april van dit jaar werd er een inloopavond gehouden, waarop het voorlopig ontwerp werd toegelicht en betrokkenen hierop konden reageren. Dit leidde tot hoofdzakelijk positieve reacties. Vorige week dinsdagavond waren de raadsleden aan de beurt om kennis te nemen van de laatste ideeën die door Marco van Beek, projectleider Openbare Ruimte, werden gepresenteerd.

Seniorenbank

Wethouder Valentijn Brouwer leidde de bijeenkomst kort in en memoreerde de inspraakronde van Hielke Weda tijdens de raadsvergadering van 1 juni 2020 door te stellen: ,,Aan deze bewoner is het grotendeels te danken dat we dit mooie plan nu gaan bekijken.’’ Weda kreeg daarop de gelegenheid om zich nog even voor te stellen en complimenteerde de gemeente met de snelle aanpak van het herinrichtingsplan.

Vervolgens liet de projectleider de belangrijkste onderwerpen van dit project de revue passeren en noemde alle partijen die hierbij betrokken waren, zoals de huidige en nieuwe bewoners en de ondernemers van Geesterduin. Over de input na de inloopavond zei hij: ,,Er is verzocht om wat speelelementen toe te voegen en dat gebeurt ook voor met name kleine kinderen. Verder wordt er 800 m2 bestrating verwijderd en daar komt groen voor terug. De huidige bomen worden gehandhaafd en er worden bomen toegevoegd. Zitelementen, waaronder een seniorenbank, vormen ook een belangrijk onderdeel van het plan.’’

Subsidieaanvraag

De verplaatsing van de fontein, de ‘Parabool’ genoemd, kwam daarna aan de orde. Van Beek: ,,Er is over dit kunstwerk overleg gepleegd met ontwerper en beeldhouwer Bart Drolenga. De kunstenaar was het ermee eens dat de fontein beter tot zijn recht kan komen in de vijver van verzorgingshuis Strammerzoom in Akersloot. Na de zomer wordt het kunstwerk opgeknapt en daarnaartoe verplaatst.’’

Tot slot werd meegedeeld dat voor de herinrichting van het raadhuisplein, inclusief de verplaatsingskosten van de Parabool, een uitvoeringsbudget van € 357.000,- beschikbaar is. Van dit bedrag hoopt men ook de rotonde bij het woonproject Romeo en Julia nog iets te vergroenen. Bij het hoogheemraadschap is voor het totale project een subsidieaanvraag voor € 25.000,- ingediend. De planning laat zien dat in september het definitieve ontwerp wordt verwacht en in diezelfde maand wordt vastgesteld door het college. Voor de uitvoering is de periode oktober tot januari 2024 uitgetrokken.

Op de afbeelding:
Artist impression van de nieuwe plek van de fontein. (Afbeelding: aangeleverd)