Gemeenteraad bespreekt voorstellen Dorpshart

Castricum – In de commissievergadering bleek donderdag eensgezindheid bij politici over het feit dat er onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden in de plannen voor de autoluwe Dorpsstraat. Wethouder Brouwer was het daar niet helemaal mee eens. ,,Misschien voelen mensen zich niet gehoord, maar zijn dat op verschillende momenten in het proces wel.’’

Door Ans Pelzer

Politieke partijen willen deze omissie repareren met een amendement waarin het college opgedragen wordt het voorstel te wijzigen. De knips moeten uit het voorstel en het college krijgt de opdracht om met de inwoners en ondernemers tot een passend verkeersplan te komen. Daarbij zou in ieder geval gekeken moeten worden naar een autoluwe Dorpsstraat, maar ook naar het verbeteren van de verkeerssituatie in de Verzetsheldenbuurt en de Beatrixstraat. De coalitiepartijen Lokaal Vitaal, VVD, CDA en Groen Links vinden de aanpassingen in het amendement voldoende en stemden voor het geamendeerde raadsbesluit.

Wassen neus

DeVrijeLijst, PvdA, D66 en Forza stemden tegen. Immers, zo betoogden ze, het besluit blijft overeind met een aantal aannames – waaronder dat de Dorpsstraat autoluw moet worden. In een open participatietraject zouden die aannames ook echt open moeten blijven. Mariska El Ouni (D66): ,,Geef een helder signaal aan inwoners dat we niet instemmen en trek het voorstel terug.’’ Barbel Böhling van DeVrijeLijst: ,,Participatie is een wassen neus als je als bewoner of belanghebbende alleen nog maar kunt reageren op een voorstel. Hier moet het gaan om samen werken aan de kaders – met inwoners, belanghebbenden en gemeente. Wat willen we gezamenlijk bereiken? Wat is belangrijk voor de samenleving?’’ Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) meent dat alle partijen hetzelfde bedoelen als het gaat om participatie. Dat zal moeten blijken voorafgaand aan dit participatietraject. Waar kunnen bewoners en ondernemers al dan niet over mee praten?

Reactie wethouder

Wethouder Brouwer zegt toe een nieuw participatietraject te starten, mogelijk met externe begeleiding. ,,Een zorgvuldig proces gaat boven snelheid. Ik ben blij met de helderheid. De participatie moet zo vorm gaan krijgen dat we goede informatie ophalen en concrete oplossingen realiseren zonder met problemen te schuiven.’’

Langetermijn maatregelen

Ook over de maatregelen op de lange termijn gaat de gemeenteraad – na aanpassing – akkoord. Het college wilde alleen de aanleg van een spoorwegtunnel laten onderzoeken en een gelijkvloerse oplossing in reserve houden. De gemeenteraad vindt dat beide opties onderzocht moeten worden. Mariska El Ouni is er in de bespreking niet van overtuigd dat die twee varianten allebei even serieus onderzocht worden en daarom stemt D66 als enige partij tegen het amendement. D66 en DeVrijeLijst stemmen beiden tegen het voorstel voor de lange termijn.

Reacties ondernemers en bewoners

Paul Versteeg van het Platform Dorpskern en voor de ondernemers: ,,Ik begrijp dat dit politiek het maximaal haalbare was. Maar ik vind dat we nu een traject in moeten waarin vooraf een aantal aannames zitten waar we het niet mee eens zijn.” Maarten Leonhart als bewoner betrokken bij het Platform Dorpskern: ,,Heel duidelijk moet worden waar gaan we over praten en hoe we kunnen participeren. Als het erop neerkomt dat we nog eens uitgelegd krijgen wat de plannen zijn, zoals Lenie Kelder van Lokaal Vitaal het verwoordde, dan bedank ik voor de eer. We zien die voorstellen tegemoet.’’

Participatie is cruciaal, klinkt het uit de mond van alle politiek partijen. Maar bedoelen alle partijen ook hetzelfde? Wethouder Brouwer afsluitend: ,,Het is een complexe situatie, anders had dit dossier niet al zo lang gespeeld met zo weinig vooruitgang.’’