Gemeenten tekenen bezwaar aan tegen vlieghinder

Gemeenten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar bundelen hun krachten over de nachtelijke vlieghinder van Schiphol. Als het huidige voorstel van de Luchtverkeersleiding wordt geaccordeerd, betekent dat nog meer overlast voor Castricum-Noord en Limmen.

Castricum is een van de negen gemeenten die samen de regiobelangen behartigen. Sinds de sluiting van de oostelijke aanvliegroute op de Polderbaan, in 2015, wordt in bepaalde gebieden meer overlast ervaren dan voorheen. De gemeenten willen met verantwoordelijk minister Cora Nieuwenhuizen om tafel. Twee jaar voor het afsluiten van de aanvliegroute werd al besloten het aantal nachtvluchten terug te brengen van 32.000 naar 29.000. Dat is nog steeds niet gebeurd.

‘Nog meer overlast door nieuw voorstel’
Recent is door de Omgevingsraad Schiphol een voorstel aangeleverd waardoor vluchten vanuit het noorden hoger aanvliegen. Voor de regio Castricum-Noord en Limmen betekent dat echter nog meer hinder. ,,Dat is onaanvaardbaar en aanleiding om niet akkoord te gaan met dit idee. De herinvoering van de oostelijke aanvliegroute is van cruciaal belang”, zegt Sebastian Dinjens, die namens de regio het woord voert.

Verstoorde slaap’
Het ministerie deed in 2018 onderzoek naar de mogelijkheden voor een tijdelijke nachtsluiting van Schiphol. Dat idee krijgt steeds meer steun, maar voor de negen gemeenten is er nog geen duidelijkheid over de maatregelen. De gevolgen van vlieghinder worden door de GGD onderstreept. ,,In deze regio wordt drie tot zeventien procent van de mensen ernstig verstoord in de slaap door het nachtelijke vliegverkeer. De gevolgen daarvan zijn klachten als hoofdpijn, depressiviteit en een hoge bloeddruk.”

Druk opvoeren
De negen gemeenten voeren de druk op om de oostelijke aanvliegroute zo snel mogelijk weer ingevoerd te krijgen. De regio laat weten: ‘Nachtvluchten veroorzaken onevenredig veel hinder, tot bijna tachtig decibel. Dat is veel te veel.’