Gemeentebestuur gevraagd om reactie op zwartboek flexwoningen

Castricum – De vrijwilligers van ‘Castricum Voor Iedereen’ (CVI) roepen de gemeente op om de samenwerking met bedrijven die zich niet houden aan de wettelijke richtlijnen voor goed verhuurderschap, te beëindigen. In een brief aan college en gemeenteraad dringt CVI aan opnieuw aan op verbetering van de huisvesting van statushouders.

Drie maanden geleden werd door CVI een petitie aan burgemeester Toon Mans overhandigd. Die was opgezet om aandacht te vragen voor de woonomstandigheden van veel statushouders en werd door 4.083 mensen ondertekend. Tegelijk werd ook een zwartboek overhandigd. CVI: ,,Nu, bijna drie maanden verder, willen wij graag van u vernemen of u het zwartboek heeft gelezen en wat er tot nu toe is gedaan ter verbetering van de vaak schrijnende situaties waarin de bewoners van FlexwonenNH nog steeds verkeren, zoals duidelijk omschreven in het zwartboek.’’ Volgens CVI moeten de bestaande flexwoningen gerenoveerd worden en zouden statushouders hier slechts voor korte tijd ondergebracht moeten worden. Men dringt tevens aan op het instellen van een meldpunt voor klachten. (Archieffoto: Ans Pelzer)