Gemeente wil grond verkopen voor hospice

Castricum/Limmen – Het geduld van de Stichting Hospice Castricum wordt al zeven jaar op de proef gesteld, maar nu is er een doorbraak voor wat betreft een kleinschalige vestiging in Limmen. Het college besloot onlangs de daarvoor benodigde grond te willen verkopen.

Door Hans Boot

Voor de laatste informatie over het plan van het bestuur van de Stichting Hospice Castricum om op een deel van het voormalige zwembadterrein aan Dampegheest een hospice met vijf kamers te realiseren, moeten we terug naar eind november vorig jaar. Toen zei penningmeester Hans Admiraal: ,,Het is zaak om de grond tegen een redelijke prijs te verwerven. Stichting Eigen Woningbezit Castricum is bereid gevonden eigenaar van deze grond te worden ten behoeve van het hospice. Als we daar uit zijn, kunnen we met een architect aan de slag.”

Vervolgens heeft de gemeente niet stilgezeten. Op 9 februari heeft het college een bestuursopdracht voor het project Dampegheest vastgesteld. Hierin staan de kaders op hoofdlijnen waarop de nadere uitwerking van het project moet plaatsvinden. Een van de kaders betreft het verschaffen van helderheid over de wijze waarop de grond voor de realisatie van een hospice ter beschikking worden gesteld.

Grondprijs

Het volgende besluit van burgemeester en wethouders werd genomen op 22 juni. Dat houdt in dat de grond met een toekomstige maatschappelijke bestemming, wat geldt voor het hospice, binnen het project Dampegheest wordt verkocht onder nader te bepalen voorwaarden. Ook wordt de portefeuillehouder Financiën gemandateerd om in een later stadium de grondprijs vast te stellen voor het hospice.

Henny te Beest, die zowel zitting heeft in de Stichting Hospice Castricum als de Stichting Eigen Woningbezit Castricum, reageerde als volgt op het recente collegebesluit:

,,We zijn verheugd dat burgemeester en wethouders duidelijk hebben uitgesproken te willen bewerkstelligen dat er op locatie Dampegheest een hospice wordt gerealiseerd. Uiteraard dient nog het gebruikelijk proces voor zo’n project te worden doorlopen, waaronder uiteindelijk instemming van de gemeenteraad en het overeenkomen van een redelijke prijs voor de grond. Ik verwacht eind van dit jaar het definitieve groene licht voor de start bouw te hebben. Dan kunnen we onder andere ook de organisatie van het hospice opstarten. Eerder is niet mogelijk, omdat we zeker moeten weten dat het plan doorgaat. Omdat een hospice voor een groot deel ‘draait’ op vrijwilligers, zullen we dan opnieuw de werving daarvan ter hand gaan nemen. Ja, het heeft erg lang geduurd en soms werden we er moedeloos van, maar nu is er echt uitzicht op dat de gemeente Castricum in 2023/2024 een hospice gaat krijgen. Mooi toch?”

Op de foto:
De locatie waar het hospice zou moeten komen. (Foto: Hans Boot)