Gemeente wil gratis kustbus weer laten rijden

Castricum – Tijdens de zomervakantie van vorig jaar heeft er elke dag een bus gereden van het NS-station naar Castricum aan Zee. Per brief van 11 april jl. heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie daarvan en het voorstel om deze bus ook komende zomer gratis te laten rijden.

Door Hans Boot

In de brief aan de raad wordt teruggeblikt op de gratis shuttlebus die vorig jaar is ingesteld, omdat het college het onwenselijk vindt dat (strand)bezoekers overstappen naar vervoer per auto of helemaal niet naar Castricum aan Zee kunnen komen. Daarbij wordt vermeld dat die bus ook stopte bij Camping Bakkum en reed tussen 11.00 en 19.00 uur met een frequentie van ongeveer 30 minuten heen en weer. Verder wordt het aantal reisbewegingen genoemd, oftewel de personen die op verschillende haltes zijn ingestapt. Dat komt neer op een gemiddelde van ongeveer 134 reisbewegingen per dag.

Mindervaliden

Vervolgens bevat de brief vijf verbeterpunten die het college als feedback heeft ontvangen. Zo zou het gewenst zijn om de bus later dan 19.00 uur te laten rijden in verband met het gebruik van horecagelegenheden. Ook is er behoefte aan een vaste dienstregeling en het laten rijden in alle zomervakantieperioden (inclusief midden en zuid). Daaraan wordt toegevoegd dat de communicatie naar (potentiële) gebruikers beter kan door bijvoorbeeld reisplan-apps in te voeren. Als laatste wordt het wenselijk geacht om een bus in te zetten die ook geschikt is voor het gebruik door mindervaliden, wat aansluit bij het coalitieakkoord.

Reservering

De ambitie volgens het college is om de kustbus ook in de zomerperiode van dit jaar gratis te laten rijden en bij voorkeur door Connexxion. Door het aanhoudend gebrek aan personeel is dat echter niet te realiseren, zodat de gemeente de kustbus zelf weer organiseert. Daarvoor wordt de dienstperiode verruimd, vinden de rijtijden tussen 10.00 tot 21.00 uur plaats, wordt de communicatie beter opgezet in samenhang met een communicatieadviseur van de gemeente en worden waar mogelijk bussen met een lage vloer en brede toegangsdeuren ingezet.

Het college laat weten dat voor het uitvoeren van de kustbus een reservering van 33.000 euro in de begroting van 2023 is opgenomen. Om bovenstaande ambitie te verwezenlijken wordt er nog eens 44.000 euro extra gereserveerd. Naast de gemeentelijke inleg zullen de provincie en strandondernemers worden gevraagd om financieel bij te dragen aan dit project.

Op de foto:
De eerste officiële busdienst naar het strand dateert van 1929. Na bijna een eeuw blijkt dat daar nog steeds behoefte aan is. (Foto: Oud-Castricum)