Gemeente verrast bewoners flexwoningen met kerstpakket

Castricum – De oplevering van de flexwoningen aan de Puikman nam wat meer tijd in beslag, maar nu zijn ze toch echt bewoond. Namens de gemeente overhandigde Viktor Rotteveel, manager van FlexwonenNH, afgelopen maandag een kerstpakket en een duinkaart aan de bewoners.

Door Hans Boot

Met de bouw van het project voor de huisvesting van jongeren, spoedzoekers en statushouders werd in augustus afgetrapt in het bijzijn van Kamerlid Daniël Koerhuis en vertegenwoordigers van beheerder FlexwonenNH. De oplevering was vertraagd door een capaciteitsprobleem bij netbeheerder Liander, maar dankzij een tijdelijke stroomvoorziening konden 47 kandidaten van de doelgroepen toch hun intrek in deze tijdelijke woonvorm nemen. Van dit aantal behoren er zestien tot de jongere woningzoekenden en vijftien tot de spoedzoekers. Ook zijn er zestien units toegewezen aan statushouders conform besluitvorming van de gemeenteraad. De resterende unit wordt gebruikt als kantoor en gezamenlijke wasruimte.

Toegangskaart

Op gepaste afstand namen de bewoners hun kerstpakket in ontvangst. José Zwaag, die daarvoor wel op de foto wilde, zei: ,,Ik sta als spoedzoeker al ruim zes jaar ingeschreven, maar kennelijk is dat nog niet lang genoeg om in aanmerking te komen voor een woning. Overigens bevalt het me hier goed. Het is een mooie locatie en ik heb heel vriendelijke buren. Die mening werd ook gedeeld door Mohammed Ajindi, een Syriër die anderhalf jaar geleden naar ons land kwam en sindsdien in het AZC in Den Helder verbleef.

Het kerstpakket bevatte ook een duinjaarkaart van het PWN. Wethouder Slettenhaar reageerde als volgt: ,,Ik ben superblij dat het gelukt is met de flexwoningen in Castricum en dat een deel van de drie doelgroepen tijdens de Kerst een dak boven zijn hoofd heeft. We hebben ze ook een duinkaart gegeven omdat onze nieuwe bewoners vlakbij ons prachtige duingebied wonen. Deze toegangskaart biedt ze de mogelijkheid om dit gebied en elkaar door wandelingen beter te leren kennen.”

Taakstelling provincie

In het verlengde van bovenstaande oplevering heeft de provincie op 24 november een brief gestuurd aan het college over de taakstelling huisvesting statushouders in de gemeente Castricum. In de eerste plaats zou dit betekenen dat er voor 1 januari 2022 nog negentien personen moeten zijn ondergebracht. Daarnaast moet Castricum nog 21 statushouders huisvesten uit de tweede helft van 2021. De provincie twijfelt of dit lukt op basis van de huidige realisatiecijfers. Als het eerste aantal niet wordt gehaald, dus de te huisvesten groep uit de eerste helft van 2021, dan treedt de provincie in de plaats van de gemeente.

Volgens portefeuillehouder Slettenhaar loopt het allemaal niet zo’n vaart: ,,De cijfers worden elke week bijgesteld door het Centraal Orgaan Opvang Asiel (COA) en de nieuwste zien er voor ons veel rooskleuriger uit door onder andere de ingebruikname van de units aan de Puikman. Ook in het wooncomplex aan de Oosterzijweg in Limmen zijn nieuwe mensen gehuisvest. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken blijft er zelfs een positief saldo van zes over. Verder maak ik mij ook geen zorgen over de statushouders uit de tweede helft van 2021 die in de eerste helft van volgend jaar een woonruimte moeten krijgen. Die kunnen hun intrek krijgen in een nieuw wooncentrum in Alkmaar. Castricum werkt namelijk in regionaal verband mee aan dit centrum. Er wordt al met de gemeente Alkmaar gewerkt aan het sluiten van de nodige contracten.”

Op de foto:
Van links naar rechts: José Zwaag, Mohammed Ajindi en Viktor Rotteveel. (Foto: Hans Boot)