Gemeente peilt tevredenheid over dienstverlening

Castricum – Wat vinden inwoners en ondernemers van de dienstverlening van de gemeente? Een selectie uit deze groepen kan zich hierover uitspreken. De gemeente houdt voor de derde maal een onderzoek.

Vorige week kregen 2000 inwoners en 2827 ondernemingen in deze gemeente een vragenlijst thuisgestuurd. Inwoners kunnen zeggen wat ze vinden van zaken als woonomgeving, zorg en welzijn en of ze zich voldoende betrokken voelen bij wat de gemeente doet. Ondernemers kunnen aangeven wat ze vinden van onder meer het ondernemersklimaat of de relatie met de gemeente.

Betere dienstverlening

Burgemeester Toon Mans onderstreept het belang van deelname: ,,Aan wie hem heeft ontvangen wil ik zeggen: vult u hem alstublieft in, uw mening telt! Met de reacties kunnen we onze dienstverlening verbeteren en daar hebben inwoners en ondernemers zelf ook weer profijt van.”

Deze peiling is ook gehouden in 2016 en 2019. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo houden deze peiling net als de vorige keren gezamenlijk. Zo kunnen ze de uitkomsten vergelijken met elkaar, met de uitkomsten van de vorige peilingen en ook met het landelijke beeld.

Spreiding

Inwoners zijn willekeurig gekozen, wel is gekeken naar een evenwichtige spreiding over woonkernen en leeftijd. De burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd door I&O Research. De landelijke cijfers en die per gemeente zijn op Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. (Foto: Bos Media Services)