Gemeente niet langer onder preventief toezicht

Castricum – Wat in de lijn der verwachtingen lag, is schriftelijk bevestigd door de provincie. In haar brief van 12 mei werden de gemeentelijke begroting 2021 en de wijzigingen daarop goedgekeurd. Tevens trekken Gedeputeerde Staten het besluit tot het instellen van preventief toezicht in.

Door Hans Boot

De reden voor het preventief financieel toezicht was dat de begroting 2021 ‘niet structureel en reëel in evenwicht was’. Daarover oordeelde de Gedeputeerde Staten (GS) destijds. Ook kon de gemeenteraad volgens de provincie niet aannemelijk maken dat dit evenwicht in de meerjarenraming hersteld kon worden. In april is door vier fracties koortsachtig gewerkt aan het dichten van het begrotingsgat. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, zoals in de brief wordt aangehaald: ‘Een eerste stap tot het aantonen van een weer voldoende, solide financiële basis heeft u gezet met het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2021, waardoor het tekort ongeveer € 1,5 mln. lager werd’. Hiermee resteerde een tekort van circa € 700.000.

Sociaal domein

Vervolgens stellen GS dat de raad heeft aangetoond dat er weer een sluitend meerjarenperspectief 2022-2024 kan worden bereikt. Redenen om de begroting en de daarmee samenhangende wijzigingen goed te keuren en het instellen van preventief toezicht in te trekken. Het opheffen van dit toezicht houdt in dat er geen voorafgaande goedkeuring van de provincie meer noodzakelijk is voor de uitvoering van begrotingswijzigingen.

Burgemeester Mans, die ook portefeuillehouder Financiën is, reageerde als volgt op de brief van de provincie: ,,Het is goed nieuws dat de provincie de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting tot en met 2024 van onze gemeente heeft goedgekeurd. Er is het afgelopen halfjaar heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Complimenten voor onze gemeenteraad die in deze onzekere tijden toch moeilijke besluiten heeft genomen. Vooral de Tijdelijke Commissie Begroting heeft een belangrijke rol gespeeld bij het sluitend maken van de begroting. Toch blijft het nog wel even scherp aan de wind varen. We zitten immers nog midden in de coronacrisis en de kosten voor het sociaal domein zijn nog niet structureel gedekt door het Rijk.”

‘Negatief daglicht’

Ook Roel Beems, fractievoorzitter CKenG en voorzitter van de tijdelijke begrotingscommissie, wilde ingaan op de brief: ,,Ik ben blij en tevreden dat we het proces, om voor de komende jaren 5,2 miljoen euro om te buigen, succesvol hebben doorlopen met een meerderheid in de gemeenteraad. Ondanks dat het preventief toezicht nu wordt opgeheven, blijft de raad zich inzetten om de begroting van de BUCH niet verder te laten oplopen. De bijdrage van 24,8 miljoen van de gemeente Castricum voor het jaar 2021 is wat de raad betreft ook het bedrag voor de komende jaren.”

In het verlengde hiervan deed Hans Romeyn, scheidend burgemeester van Heiloo, onlangs in het NHD de volgende uitspraak: ,,Ik vind het jammer dat de discussie over de BUCH in zo’n negatief daglicht staat. Er gaat heel veel goed in de organisatie. Dat brengen we misschien niet goed over het voetlicht. Nu willen Castricum en Heiloo graag bezuinigen. Het wordt een tour de force om daar goed uit te komen. Al zie ik de BUCH niet snel uit elkaar vallen. Er moet meer eenduidigheid komen, meer harmonisatie in de besluitvorming van de vier gemeenten. De gemeenteraden moeten meer met elkaar gaan overleggen en ja, dat kan uiteindelijk ook een bestuurlijke fusie worden.” (Foto: Bos Media Services)