Gemeente in gesprek met leerlingen Bonhoeffer

Castricum – Op voorstel van zijn moeder nam leerling Vince Winter van het Bonhoeffercollege het initiatief voor een overleg tussen de gemeente en de leerlingenraad van zijn school over wat er leeft in coronatijd. De digitale bijeenkomst vond onlangs plaats in het bijzijn van onderwijswethouder Ron de Haan.

Door Hans Boot

Naast de wethouder waren van de gemeente onderwijsadviseur Martine Helstrijd en strategisch adviseur communicatie Eric Baars bij de sessie aanwezig. De school werd vertegenwoordigd door zes leerlingen, waaronder voorzitter van de leerlingenraad Fineke Vermeulen.

Na het voorstelrondje wilde De Haan graag weten hoe het met de leerlingen ging in deze ongemakkelijke tijd. Landelijk gezien zou het volgens de wethouder met zo’n twintig procent van de scholieren ‘niet goed gesteld zijn’. Op het Bonhoeffer valt dat mee, zoals uit de reacties bleek. Over ’t algemeen worden wel de sociale contacten gemist en wordt het leven als ‘een stuk saaier’ bestempeld. Ook bracht een leerling naar voren dat ‘er weinig communicatie is tussen school en leerlingen’ tijdens de lockdown.

Jongerenwerk

Op de vraag van de wethouder of de leerlingen nu echt dingen misten waardoor ze gedeprimeerd raken, luidde het antwoord: ,,Ik mis de afwisseling tussen theorie- en praktijkvakken. Dat geldt ook voor activiteiten en evenementen die altijd op school werden georganiseerd.” De Haan wilde ook horen of er veel in overleg met de leerlingen wordt besloten. Er werd verteld dat de leerlingen vertegenwoordigd zijn in een werkgroep die zich bezig houdt met hybride onderwijs. Dat betreft onderwijs op een mix van locaties, zoals school, thuis of op andere plekken.

Nadat was geconcludeerd dat het niet dagelijks kunnen bezoeken van de school een probleem vormt voor groepen die een achterstand oplopen, vroeg de wethouder of de gemeente nog wat voor de leerlingen zou kunnen betekenen. Als aanvulling daarop stelde Martine Helstrijd de vraag of zij wel eens van de activiteiten van de buurtsportcoaches en het jongerenwerk hadden gehoord. Daar waren de scholieren weinig mee bekend, dus bood de adviseur aan om de ledenraad daarmee in contact te brengen.

Leerlingenparlement

Er volgde een discussie over de vraag in hoeverre de gemeente macht kan uitoefenen op scholen. De Haan: ,,De overheid mag zich niet bemoeien met de inhoud van het onderwijs. Dat is een taak van de inspectie. We kunnen wel proberen om mee te helpen aan het organiseren van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een debat tegen de tijd dat er weer verkiezingen zijn.”

Aan het eind van de bijeenkomst werd het leerlingenparlement toegelicht: ,,Daarin hebben klassenvertegenwoordigers en leden van de leerlingenraad zitting. Het doel van dit orgaan is leerlingen te polsen wat zij van het onderwijs vinden en hoe dat verbeterd zou kunnen worden.” Ook daarvan werd geconstateerd dat bijeenkomsten door corona worden gehinderd.

De onderwijswethouder liet daarna weten ’tevreden’ te zijn over deze bijeenkomst, wat door de leerlingen werd gedeeld. Hij zei tot slot: ,,Castricum is een echte onderwijsgemeente en we zijn trots op de scholen die we hebben. Laten we de contacten daarmee goed onderhouden, want het is in het afgelopen jaar veel te stil geweest.“ Als laatste werd applaus gevraagd voor initiatiefnemer Vince Winter.

Op de foto:
Vince Winter tijdens zijn videogesprek.