Gemeente houdt locaties project Flexwonen geheim

De locaties waar halverwege 2020 twee tijdelijke wooncomplexen worden gebouwd, blijven voorlopig geheim. Dat besloot de raad donderdag. Een van de redenen is dat omwonenden nog niet op de hoogte zijn gesteld.

Voor de flexwoningen zijn vier locaties in beeld. De tijdelijke woningen, tachtig in totaal, moeten onderdak bieden aan jongeren, senioren, statushouders en zogenoemde spoedzoekers. ‘Uitgangspunt is goede communicatie op het juiste moment met de juiste boodschap. Dat betekent dat eerst omwonenden betrokken worden voordat er berichten op andere wijze naar buiten gaan’, meldt de gemeente.

‘Inspraak op uitstraling complexen’
Omwonenden kunnen de komst van de flexwoningen niet tegenhouden, maar hebben wel inspraak op de uitstraling van de complexen. Castricum doet mee aan de pilot voor flexibele opvang. De gemeente schrapte eerder de voorrang voor statushouders, maar wil wel zorgen voor flexibele huisvesting voor verschillende doelgroepen. Het rijk stelt hiervoor 300.000 euro beschikbaar.

Zodra de gemeente de locaties definitief heeft gekozen, worden deze openbaar gemaakt.

Foto: Flexwoningen in Amsterdam (Lohuizen).