Gemeente gaat gesprek aan met badgasten en observeert met drone

Castricum – Wie morgen of overmorgen naar het strand van Castricum komt, wordt wellicht aangesproken door gastvrouwen en -heren die tot taak hebben om de bezoekers op vriendelijke wijze te informeren over het houden van voldoende afstand. Castricum is de eerste gemeente die, door actief het gesprek aan te gaan, probeert de coronamaatregelen te handhaven.

De gemeente stelt dat het strand bij Castricum relatief rustig, veilig en ongerept is. Wel moeten bezoekers rekening houden met een aantal maatregelen om coronabesmetting te voorkomen. Zo is maar de helft van het normale aantal parkeerplekken voor auto’s en fietsen beschikbaar. De andere helft is dicht. Wie op de fiets komt, moet rechts houden als hij naar het strand gaat. Op de terugweg neem je als fietser de linkerbaan.

Op Hemelvaartsdag was het erg druk op het strand. Te druk, oordeelde de gemeente toen. Rond 13.00 uur werden de toevoerwegen afgesloten en mensen gemaand om terug naar huis te gaan. Dat leverde enkele verongelijkte gezichten op, maar geen vervelende toestanden. De gastvrouwen en -heren die nu worden ingezet, zijn speciaal getraind in effectieve gespreksvoering en overtuigingskracht. Dat laatste is echter ingebed in vriendelijke intonatie en opgewekte toon.

Doel van de gesprekken is om mensen zich bewust te laten worden van het feit dat er nog steeds coronamaatregelen geleden en dat je er als strandbezoeker ook zélf iets aan moet doen om die maatregelen effectief te maken. Dat hangt niet alleen van overheidsmaatregelen af.

Drone

Op gezette tijden vliegt er bovendien een drone boven het strand. Die gaat na hoe druk het is en of daar iets tegen gedaan moet worden. Met verkeersmaatregelen, gesprekken en een drone beschikt de gemeente Castricum over een zo compleet mogelijk pakket aan coronamaatregelen op het strand.

Op de foto:
Drukte op de parkeerplaats bij het strand van Castricum, eerder deze maand. (Foto: Hans Boot)